7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Vakıf Demek Medeniyet Demek Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Vakıf Demek Medeniyet Demek Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 168 Cevabı,

3. VAKIF DEMEK, MEDENİYET DEMEK

Geçmişten günümüze toplumlar kendi yapıları içinde sosyal yardım, dayanışma ve güvenlik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurumlar oluşturmuşlardır. Günümüz modern toplumlarında tesis edilen sosyal yardım ve sosyal güvenlik uygulamaları geçmişte İslam toplumlarında vakıf müessesesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Vakıf, bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmıştır. Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar, hükümdar anneleri ve eşleri, hükümdar ailesine mensup kişiler, devlet adamları birçok vakıf kurmuşlardır. Kurulan vakıfların hayır şartları belirlenmiştir. Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu Türk İslam yurdu hâline getirme sürecinde vakıfların önemli katkısı olmuştur. Vakıflar sosyal ihtiyaçları karşılarken vakıf eserleri Türk-İslam sanatının en güzel örnekleri ile inşa edilmiş ve süslenmiştir. Türkiye Selçukluları Dönemi’nde Kayseri, Sivas, Konya, Çankırı, Divriği, Amasya, Kastamonu ve Tokat’a hastaneler yapılmış ve hastaların tedavilerinin yapılması için vakıflar kurulmuştur. Vakıf eserlerinin çoğalması Anadolu’nun bayındır hâle gelmesine katkı yapmıştır. Vakıf eserlerinin inşası birçok sanatçı, mimar ve ustanın yetişmesini sağlamıştır. Osmanlılarda vakıflar bir insanın doğumundan ölümüne kadar etkili olan ve ihtiyaç sahiplerinin bütün gereksinimlerini karşılayan sosyal yardımlaşma müesseseleri olmuştur.

Hazırlık Çalışmaları

Türk toplumunda sosyal dayanışma ve yardımlaşma her zaman her dönemde önemli olmuştur. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Cevap :

Vakıfların kuruluş amacını ve faaliyetlerini özetleyebilecek kavramları söyleyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 171 Cevabı,

Toplumsal bir sorun belirleyiniz. Bu sorunu çözmek amacıyla kuracağınız sivil toplum kuruluşu veya dernek ile ilgili aşağıdaki çalışmayı yapınız.

Cevap :

Faaliyet Alanı :

Kuruluşun Adı :

Kurulduğu Yer :

Kuruluş Tarihi :

Kuruluşun Sloganı :

Şartları :

Talebeye Giysi Ve Kırtasiye Yardımı Yapan Vakıf

Vakfın adı: Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı
Kurulduğu yer: İstanbul
Kuruluş tarihi: 1730
Sınıfın kapısı çaldı. -Girin! İçeri iki görevli girdi. Yanlarında kocaman bir çuval vardı. Çuvalın içi çanta, defter, elbise ve ayakkabı doluydu. -Hocam, müsaade ederseniz talebelerimize dağıtacağız.  -Kimden geldi, nedir bunlar? -Efendim, kendisine Sefer Ağazade derler. Bu okulu yaptıran şahıstır. Vakıf her yıl bu okulda okuyan talebelere hocalarına ve yardımcılarına Ramazan Bayramı öncesi okul çantası, ayakkabı, elbise, başlık gibi kırtasiye ve giyim eşyası verilmesini şart koşmuştur. Bunun için geldik efendim. Muallim Yahya Efendi öğrencilerinin yüzündeki gülümsemeye sevinerek vakıf görevlilerinin hediyeleri dağıtmasına izin verdi. (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Tarihte İlginç Vakıflar, s.49)

Yukarıda bilgisi verilmiş olan vakfın, sosyal ve ekonomik faydalarını söyleyiniz. Günümüzde benzer amaçla kurulmuş sivil toplum örgütü var mı? Söyleyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 172 Cevabı,

Çevrenizde bulunan bir sivil toplum kuruluşunun amaçlarını ve faaliyetlerini araştırarak sınıf panosunda sergileyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 173 Cevabı,

Aşağıda isimleri verilmiş olan sivil toplum kuruluşlarını araştırarak, sosyal yaşamdaki rollerine örnekler veriniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın