7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 104 Cevabı,

2. TABLO VE GRAFİKLERLE ÜLKEMİZ

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerin başında yer şekilleri ve iklim gelmektedir. Yer şekilleri ve iklim arasında bir ilişki vardır. Sıcaklığın düşük olduğu yüksek dağlar ve platolar ile yağışın az olduğu alanlar, yerleşmelerin az olduğu yerlerdir. Örneğin; Doğu Anadolu’da, yükseltinin fazla oluşu, karasallık ve dağlık alanların geniş yer kaplaması yerleşmeyi olumsuz etkilemektedir. Ülke nüfusumuzun büyük bir kısmı, iklim koşulları elverişli olan kıyı kesimlerinde toplanmıştır. Karadeniz’in kıyı şeridi, yerleşmenin fazla olduğu yerlerdendir. Samsun, Trabzon ve Rize gibi iller nüfusun yoğun olduğu illerdir. Ege’nin kıyı ovalarında yerleşme alanları fazladır. Örneğin İzmir ve Manisa illerinde nüfus yoğundur. Karasal iklimin etkili olduğu iç kesimlerde ve dağlık alanlarda yerleşim azdır. Erzincan, Tunceli ve Sivas illeri nüfus yoğunluğu az olduğu illerimizdendir. Su kaynaklarına yakın yerler yerleşime uygun yerlerdir. Suyun az olduğu yerlerde yerleşim birimleri ve nüfus da azdır. Örneğin Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği Çukurova’da nüfus yoğundur.

Hazırlık Çalışmaları

Ülkemizin nüfusunun bilinmesinin sizce önemi nedir? Söyleyiniz.

Cevap : Ülke nüfusunun bilinmesi ülkede var olan yaş yapısının planlanması ve olanakların o ölçüde devlet planlamasına girmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Nüfus yapısı ile birlikte çalışacak bireyler, eğitim imkanları, konut ihtiyaçlar bu doğrultuda değişimler göstermektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 105 Cevabı,

Yaşadığınız kent ile ilgili istenen bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız.

Bu etkinliği yaşadığınız bölgeye göre yapmanız gerekenleredir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107 Cevabı,

Yukarıdaki tabloya göre boşlukları doldurunuz.

Ülkemizin nüfus yoğunluğu yıllara göre sürekli olarak artmaktadır. 

İstanbul verilen iller içinde en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ilimizdir.

Nüfus yoğunluğu en az ilimiz Van‘dır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 108 Cevabı,

Yukarıda verilen grafiğe göre tablodaki bilgilerin doğru olanlarını işaretleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 109 Cevabı,

Yukarıda verilen ülkelerin gelişmişliğini gösteren nüfus piramitleri ile ülkemizin 1935-1980-2017 nüfus piramitlerini karşılaştırarak ülkemizin gelişmişlik düzeyini değerlendiriniz.

Ülkemiz orta gelişmiş düzeyde gözlenmektedir. Genç nüfus azalarak yaşlı nüfus artmakta ve ilerleyen zamanlar içerisinde gelişmiş düzeyde bir yapıya sahip olacaktır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 110 Cevabı,

Yukarıdaki 1927-1980-2017 yılları nüfus sayımlarına göre Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına dağılım grafiğini inceleyerek aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( D ) 1927 yılında tarım sektöründe çalışan nüfus %90’a yaklaşmıştır.
( Y ) 1980 yılına gelindiğinde sektörlerde eşit bir dağılım vardır.
( D ) 2017 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus, diğer iki alanda çalışan nüfusun toplamından fazladır.
( D ) Grafik verilerine göre ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 111 Cevabı,

Grafikten faydalanarak boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfus oranı %76, kentsel nüfus % 24 civarındaydı. Bu oran 1950 yılına kadar çok fazla değişmemiştir. 1990 yıllarından itibaren kent nüfusu, kır nüfusunu geçmiştir. Günümüze geldikçe kırsal nüfusu azalma gösterirken kentsel nüfusu artış göstermektedir. Bugün Cumhuriyet’in ilk yıllarından çok farklı bir durum vardır. Kır nüfusumuz % 28, kent nüfusumuz % 72 civarındadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın