7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 148 Cevabı,

4. ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN BİLİME KATKISI

İngilizlerin Venedik Büyükelçisi Henry Wotton (Henri Votın) 1632 yılında İngiliz kralına yazdığı mektupta şöyle diyordu: “Saygıdeğer efendimiz, Galileo adındaki kişinin kitabında yazdığına göre Dünya hiç de bildiğimiz gibi değilmiş. Herkes Galileo’ya ‘Güneş Dünya’nın etrafında dönüyor. Evrenin merkezinde hareketsiz duran yerküreyi yerinden oynatarak her şeyi altüst mü edeceksiniz?’ diyor. Saygıdeğer kral hazretleri, Galileo isimli şahıs ayrıca Ay’ın dağlık taşlık bir yer olduğunu söylüyor. Hani kristal bir küreydi Ay? Dağlık, taşlık olsa bizi nasıl aydınlatacak?” Elçinin de dediği gibi Galileo o dönem insanlarını şaşırtan yeni şeyler söylemiştir. O yaptığı çalışmalar sonucunda Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu keşfetmişti. Bu bilgilere kendi yaptığı teleskop ile cisimleri 30-40 kat kadar büyüterek yaptığı gözlemler sonucu ulaşmıştı. Ancak bu görüşlerini kabul ettirememiştir. Engizisyon Mahkemesinde yargılanarak fikrini değiştirmeye zorlanmış ve ev hapsiyle cezalandırılmıştır. Galileo’nun çağdaşı bilgin Bruno ise, aynı görüşlerinden dolayı on yıl hapis yattıktan sonra ölüme mahkûm edilmiştir.

Hazırlık Çalışmaları

Ders çalıştığınız sırada bulunduğunuz ortamın nasıl olmasını, çevrenizdekilerin size nasıl davranmasını isterdiniz?

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 149 Cevabı,

Yukarıdaki görsel size ne ifade ediyor? Söyleyiniz.

Karanlığı ve düşüncelerin hapsedildiğini ifade etmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 150 Cevabı,

Skolastik düşünce ve pozitif düşüncenin bilim anlayışındaki farklılıkları söyleyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 151 Cevabı,

Yukarıda verilen düşünce ve ifade özgürlüklerimizi koruyan maddelerden doğan haklarımızdan yaşantımızın hangi alanlarında yararlanırız? Yazınız.

Eğitim, sağlık, seyahat, seçme ve seçilme gibi alanlarda yarar sağlarız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 152 Cevabı,

Aşağıda verilen cümlelerden bilimsel çalışmalara destek veren ifadeleri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

Galileo, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu keşfetmesine rağmen cezalandırılmış ve bu düşüncesinden vazgeçmesi istenmiştir.

Orta Çağ Avrupasında skolastik düşüncenin etkisiyle özgür düşünce yasaklanmış bunun sonucunda bilimsel çalışmalar azalmıştır.

İyon Medeniyeti’nde insanlara sağlanan özgür düşünce ortamı bilimsel gelişmelerin ve yeni buluşların önünü açmıştır.

Orta Çağ’da İslam coğrafyasında yeni fikirler, bilimsel çalışmalar büyük ilgi ve destek görmüştür. Günümüze ışık tutan birçok bilim insanı yetişmiştir.

Yukarıda özgür düşünce alanında meydana gelen gelişmelerden bazıları verilmiştir. Çeşitli dönemlerde olumlu gelişmeler yaşanmasaydı bugün yaşamımızda ne gibi değişimler olurdu? Yazınız.

Cevap :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın