7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Demokrasi Serüveni Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Demokrasi Serüveni Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 196 Cevabı,

1. DEMOKRASİ SERÜVENİ

Günümüz demokrasinin temelleri Eski Yunan toplumunda ortaya çıkmıştır. Eski Yunan’da merkezî bir devlet yoktu. Birbirinden bağımsız site adı verilen kent devletleri vardı. Bu sitelerde halk agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Yasaları kabul eden, savaşa, barışa ve vergi toplanmasına karar veren organ bu meclisti. Meclise sadece şehrin mahallelerinden seçilen hür erkek yurttaşlar katılabiliyordu. Bu uygulama tarihte bilinen ilk demokrasi örneğidir. Demokrasi Eski Yunan’daki ilk hâlinden günümüzdeki şekline gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir.

Hazırlık Çalışmaları

Tarih boyunca devletlerin farklı yönetim şekillerine sahip olmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 197 Cevabı,

Demokrasi yönetiminin monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim biçimlerinden ne gibi farkları olduğunu düşünüyorsunuz? Yazınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 198 Cevabı,

Demokratik devletlerde oy verme işlemi gizli yapılırken oyların sayılma işlemi açık yapılır. Bunun sebebi neler olabilir?

Cevap :

Demokrasinin önemli unsurlarından olan eşitlik ve adalet aynı şey midir? Tartışınız.

Cevap :

Seçimlerde görev alan bir kişiyle seçimlerde oy verme işlemlerinin nasıl gerçekleştiği hakkında röportaj yapınız. Yaptığınız röportajı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 199 Cevabı,

Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir? Yazınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 200 Cevabı,

Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeleri öğrendiklerinizi değerlendirerek aşağıdaki tabloda uygun olan yerlere yazınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 201 Cevabı,

Aşağıda açıklaması verilen kavramları örnekteki gibi uygun kutucuğa yazınız.

(Kanun-i Esasi, doğrudan demokrasi, Magna Carta, halk oylaması, kurultay, monarşi)

Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclistir. Kurultay
Mecliste karara varılamayan bir konuda halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Halk Oylaması
Halkın tamamının bir yerde toplanıp oylama yaparak karar vermesidir. Parlemento
1215’te İngiltere’de kralın yetkilerini sınırlandıran belgedir. Magna Carta Libertatum
Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasıdır. Kanun-ı Esasi
Yasama yürütme ve yargı güçlerinin bir kişide olduğu yönetim şeklidir. Cumhuriyet

Aşağıda örnekleri verilen demokrasi uygulamalarının hangi demokrasi çeşidine uygun olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın