7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Beylikten Cihan Devletine Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Beylikten Cihan Devletine Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 42 Cevabı,

1. BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE

13. yüzyılın sonlarında Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey’in kurduğu küçük bir beylik dünya tarihinin gördüğü en güçlü devletlerden biri haline geldi. Şimdi Kayı boyunun Anadolu’ya girişinden kök saldığı topraklara kadar uzanan serüvenine kısaca göz atalım. Malazgirt zaferinden sonra yurt edinmek için Anadolu’ya gelen boylardan biri de Kayılardı. Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat, eski gücünü yitirmiş olan, taht kavgaları ile uğraşan Bizans Devleti sınırına uç beyleri yerleştiriyordu. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Daha sonra Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.

Hazırlık Çalışmaları

Bir devletin kurulduğu coğrafya o devlete ne gibi katkılar sağlayabilir? Söyleyiniz.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 43 Cevabı,

Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangilerinin olumlu hangilerinin olumsuz olduğunu işaretleyiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 44 Cevabı,

Osman Bey’in Karacahisar’ı fethetmesi beyliğe ne gibi faydalar sağlamıştır? Yazınız.

Cevap :

Osman Bey’in İpek Yolu üzerinde yer alan Bursa’yı fethetmek istemesinin sebepleri neler olabilir? Yazınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 45 Cevabı,

Osmanlı Devleti’nin iskân politikası doğrultusunda neler yaptığını yazınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 47 Cevabı,

Osmanlı Devleti’nin sınırlarının kalıcı ve hızlı olarak genişlemesinde askerî teşkilat önemli rol oynamıştır. Osman Gazi Söğüt’e yerleştiğinde ilk fetihleri gönüllü askerler ile yapmıştır. Orhan Bey zamanında ise yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. Ancak fetihlerin devamlılığı ve toprakların güvenliği için daha çok askere ihtiyaç vardı. Osmanlı Devleti’nin asker ihtiyacını karşılamak için bulduğu çözümleri iki Osmanlı askerinin anlatımıyla inceleyelim. “Ben Kapıkulu Ocağı’nda görevli bir yeniçeri askeriyim. Üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alırız. Savaş zamanı orduya katılır, savaş dışında başkentin güvenliğini sağlarız. Balkanlarda yaşayan gayrimüslim bir ailenin çocuğu idim. Köyümüze gelen askerler tarafından ailemin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da bir Türk ailenin yanına yerleştirildim. Daha sonra başkente gelerek Acemi Ocağı’nda askerlik eğitimi aldım. Buna ‘Devşirme Sistemi’ denir. Devletten aldığım maaşla iyi bir birikim yaptım. Seneye emekli oluyorum. Askerlik süresince başka bir işle uğraşmamız ve evlenmemiz yasaktır.”

Yukarıdaki metne göre Osmanlı Devleti’nin hızla güçlenip büyümesine tımar sisteminin ne gibi faydaları olmuştur? Yazınız.

Cevap :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 49 Cevabı,

Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini etkileyen faktörler ile ilgili diyagramı örneklerde olduğu gibi tamamlayınız.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu coğrafyanın sağladığı avantajlar. 

1: Fetihlerin yönü Bizans toprakları olmuştur.

2: Kurulduğu yerin Asya Avrupa Kıtasının kesim noktası olması ve ticaret yolu üzerinde bulunması ticareti arttırmıştır.Buda ekonomik olarak büyümelerini sağlamıştır

3: Uç beyliği olması sebebiyle, zayıf düşen Bizans topraklarına hızla büyümüş, Selçuklu Devletinin yıkılması ile birlikte bağımsızlığını ilan ederek, çevresindeki beylikleri kendisine katmıştır.

İskan politikasının sağladığı faydalar

1: Fethedilen topraklar imar ve iskan edildi.

2: Türklerin Rumeli’ye geçişleri ve yerleşmeleri sistemli bir şekilde olmuştur

3: Osmanlı fetihleri daha önce baskı, sıkıntı içinde yaşayan Hristiyan halkı düzen, adalet ve barışa kavuşturdu.

4: Orhan Bey Döneminde beylik, fetihler ve iskân siyaseti ile bölgenin güçlü bir devleti hâlini aldı.

Toplumsal ve ekonomik yapının sağladığı faydalar

1: Toplumsal barış ve huzur sağlanmıştır.

2: Devlet yönetiminde teşkilatlanma oldukça önemlidir. Düzenli yapılan bir işin faydası zamanla artar ve sürekli hale gelir.

3: Ticaret gelişmiş ve sisteme oturmuştur

4: Toplumun refah seviyesi artmıştır

Askeri yapının sağladığı faydalar

1: Tımar sistemi ile devlet büyük bir mali yükten kurtulmuştur.

2: Düzenli ordu kurulmuştur

3: Ordu güçlü kılınmıştır

4: Ordunun ihtiyaçları karşılanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın