6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Ticari İlişkilerimiz Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Ticari İlişkilerimiz Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 228 Cevabı,

TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ

Dünya üzerinde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinin temel nedeni insanların ihtiyaçlarının çeşitlilik göstermesidir. Beslenme, barınma, korunma gibi temel ihtiyaçlar ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine ve gelişmesine neden olmuştur. Daha önce 5.öğrenme alanında “Ülkemizin Kaynakları” Türkiye’nin yer altı ve yer üstü kaynakları yönünden ne kadar zengin bir ülke olduğunu öğrenmiştiniz. Ülkemiz bu kaynaklarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere ihraç ederek gelir elde etmektedir. Buna rağmen tüm ihtiyaçlarını sadece kendi kaynaklarıyla karşılaması mümkün değildir. Ülkeler bazı ihtiyaçlarını diğer ülkelerden ithal ederek karşılamaya çalışırlar. Ülkeler arasındaki kaynak ve ihtiyaçlara bağlı bu alışverişten dış ticaret doğar. İnsanların birbirleriyle ilişkileri olduğu gibi ülkeler arasında da ekonomik ilişkiler vardır. Ülkeler bu ilişkilerini kaynaklarına ve ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. Ülkelerin ihtiyacından fazla ürettiği ürünleri başka ülkelere satmasına ihracat (dış satım), ürettiği kaynakları ile karşılayamadığı ihtiyaçlarını başka ülkelerden satın almasına ithalat (dış alım) denir.

Türkiye’nin bulunduğu konumun ülkemize ekonomik açıdan sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 229 Cevabı,

Tablodan da anlaşılacağı gibi en çok ithalat yaptığımız ülke Çin’dir. Bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap :

Ülkelerin ekonomik açıdan birbirlerine ihtiyaç duymalarının nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 231 Cevabı,

1) Rusya’ya ihraç ettiğimiz ürünler ile Rusya’dan ithal ettiğimiz ürünleri dikkate aldığınızda her iki ülkenin ithalat ve ihracatında hangi faktörlerin etkili olabileceğini yazınız.

Cevap :

2) Ülkemizin farklı ihtiyaçları farklı ülkelerden ithal edilmektedir. Bunu sebebleri neler olabilir? Yazınız.

Cevap :

3) Ülkemizin ihraç ve ithal ettiği ürünleri dikkate alarak kaynaklarımızı ve ihtiyaçlarımızı değerlendirerek yazınız.

Cevap :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın