6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sosyal Bilimler ve Toplum Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sosyal Bilimler ve Toplum Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 122 Cevabı,

SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezince (AKMED) düzenlenen 2. Uluslararası Akdeniz Dünyasında Para Tarihi ve Nümismatik Kongresi Antalya’da başladı. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve AKMED Merkezi Müdürü de ikincisi düzenlenen kongrenin kapsamının bu yıl daha da genişletildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın birçok ülkesinden alanında uzman nümismatların (Nümismatik bilimiyle uğraşan kişiler) katıldığını anlatan AKMED Müdürü, tarih boyunca para denilince akla sikkenin geldiğini ve ilk madeni paranın günümüzden 2 bin 700 yıl önce Anadolu topraklarında Lidyalılar tarafından icat edildiğini belirtti. Bu nedenle böyle bir kongrenin Türkiye’de yapılmasının önemli olduğunu dile getiren AKMED Müdürü, arkeolojik kazılardan çıkan farklı dönemlere ait sikkelerin inceleneceğini bildirdi.

Sosyal Bilgiler dersinin günlük yaşantımıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 123 Cevabı,

Aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangilerinin isimlerini daha önce duydunuz? Duyduklarınızın karşısına “X” işareti koyunuz. Bu bilimlerle ilgili aklınıza gelen ilk üç kelimeyi yazınız.

Tarih

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

Coğrafya

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

Arkeoloji

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

Hukuk

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

Sosyoloji

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

Nümismatik

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

Antropoloji

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

Ekonomi

 • Duydum:
 • Aklıma gelen üç kelime:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 124 Cevabı,

Sosyal Bilgiler dersinde tanıdığınız tarihî şahsiyetlerden hangisi daha çok ilginizi çekti? Sebebini kısaca yazınız.

Cevap :

Napolyon’un ve Adolf Hitler’in ordularının yenilmesinde, hangi sosyal bilimler alanı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları etkili olmuştur? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125 Cevabı,

Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında yer almaktadır. İnşası MÖ 10.000 yılına uzanan Göbeklitepe, tarihte bilinen en eski ve en büyük ibadet merkezidir. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. Ayrıca, dikili taşların üzerindeki resimler ve kabartmalar, o dönemde yaşamış olan insanların sanatları hakkında bilim insanlarına yeni fikirler vermiştir

Göbeklitepe ’deki kazılar, sosyal bilimlerin hangi dalında çalışan bilim insanlarınca yapılmış olabilir? Yazınız.

Cevap :

Kazılar sonucunda önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi hangi sosyal bilim dallarıyla ilgilidir? Yazınız.

Cevap :

Hukuk ile ilgili hangi meslek dalları vardır? Yazınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 126 Cevabı,

Aşağıda bazı sosyal bilim dallarının hayatımıza kazandırdıkları anlatılmıştır. Açıklamaların hangi sosyal bilimle ilgili olduğunu altında verilen boşluklara yazınız.

1) Arkadaşlarımızla iyi geçinmek için onları tanımaya çalışırız. İnsanların davranış biçimlerini nasıl anlayacağımızı, onları kırmamak için nasıl davranacağımızı, kendimizi arkadaşlarımıza nasıl ifade etmemiz gerektiğini bu bilim sayesinde öğreniriz.

Cevap :

2) Hayatımız boyunca yer aldığımız gruplar içerisinde bize düşen görevlerin ve sorumlulukların neler olduğunu bu bilim dalının çalışmaları sayesinde öğreniriz.

Cevap :

3) Türkçenin tarih boyunca yaşadığı değişimi bu bilim dalının çalışmalarıyla öğreniriz.

Cevap :

İcatlarımla Dünyayı Değiştirdim

Günümüz için basit gibi görünen ancak insanlık tarihi için büyük bir buluş olan tekerlek, insanlığa hangi alanlarda katkı sağlamıştır? Yazınız.

Cevap :

Bilimsel çalışmalarla ilgili duyduğunuz en son gelişme nedir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 127 Cevabı,

Aşağıda bu kurumlara ait Genel Ağ adresleri verilmiştir. Bu siteleri ziyaret ederek kurum kartlarını doldurunuz.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 128 Cevabı,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki hayatımızı nasıl etkileyecektir? Tartışınız.

Cevap :

Okulunuzda bir bilim fuarı düzenlenseydi hangi konuda proje hazırlardınız? Neden? Tartışınız?

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 129 Cevabı,

Atatürk’ün “Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözü size ne ifade etmektedir? Tartışınız.

Cevap :

Ülkemizde bilim ve teknoloji alanındaki araştırmaların artması için neler yapılabilir? Tartışınız.

Cevap :

Osman Turan’ın eserleri hakkında araştırma yaparak defterinize yazınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 130 Cevabı,

Tıp alanında bir çalışma yapsaydınız hangi konuyla ilgili çalışma yapmak isterdiniz? Nedenlerini yazınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 131 Cevabı,

Sosyal bilimlerle ilişkili bilim dallarına ait görseller verilmiştir. Görselleri inceleyerek hangi bilim dalına ait olduğunu yazınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın