6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 30 Cevabı,

SORUNLARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ BİLİYORUM

İnsan hakları, zaman içinde sürekli gelişmekte ve yeni haklar ortaya çıkmaktadır. Çünkü insanca yaşamanın koşulları zamana ve artan ihtiyaçlara göre değişmektedir. Örneğin bundan birkaç yüzyıl önce, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından söz edilmezdi. Ancak günümüzde çevre kirliliği, böyle bir hakkın varlığını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla insan hakları tarihsel süreç içerisinde sürekli gelişmekte ve değişmektedir. İnsan hakları içerisinde çocuk haklarına özel bir yer ayrılmıştır. Çocukların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kullanmalarını sağlamak için “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” hazırlanmıştır.

Marketten aldığınız herhangi bir yiyeceğin son kullanma tarihinin geçtiğini fark etseydiniz ne yapardınız? Tartışınız.

Aldığım markete götürüp iade ederdim veya tüketici haklarına şikayet ederdim..

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 31 Cevabı,

Aşağıdaki görsellerin hangi temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili olduğunu örnekteki gibi boşluklara yazınız.

  • Görsel 1.22: Yaşama Hakkı
  • Görsel 1.23: Beslenme Hakkı
  • Görsel 1.24: Eğitim Hakkı
  • Görsel 1.25: Seyahat Özgürlüğü

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 32 Cevabı,

Bilgisi verilen kurum hangi alanlardaki sorunları çözmekte yardımcı olabilir? Yazınız.
Resmî kurumlara başvuru sırasında T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası istenmesi bize ne gibi sorumluluklar yükler? Yazınız.

Çocukların beslenme eğitim ya da sağlık haklarını almada yaşayacakları her türlü kamusal sorunları çözmede yardımcı olabilecek bir kurumdur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 33 Cevabı,

Aşağıdaki örnek olayı inceleyelim ve metindeki boşlukları verilen kavramlarla dolduralım.

(dilekçe-sorumluluklarını-sağlıklı yaşama-hasta)

Ahmet Bey rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine gitmiştir. Böylece sağlıklı yaşama hakkını kullanmıştir. Ancak tedavi sürecinde hasta haklarının ihlal edildiğini düşünmüş ve hasta haklarını kullanarak hastane başhekimliğine dilekçe vermiştir. Hastane başhekimliği konuyu incelemiş, Ahmet Bey’in hasta olarak sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünerek olumsuz cevap vermiştir. Bunu üzerine Ahmet Bey, “hastahaklari.saglik.gov.tr” adresi üzerinden hastane ve başhekimlikten şikâyetçi olmuştur. Böylelikle konu ve şikâyet Sağlık Bakanlığına ulaşmış ve inceleme altina alın- mıştir. Ahmet Bey aynı zamanda Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hattı 150’yi doğrudan arayarak ilgili kurum ve görevliler hakkında şikâyetçi olmuştur.

Aşağıdaki boşlukları hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde uygun ifadelerle doldurunuz.

ÖZGÜRLÜKLERİM: Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

SORUMLULUKLARIM: Kimsenin din dil ırk ya da düşüncesini aşağılayacak söz veya eylemde bulunmamak.

*********

ÖZGÜRLÜKLERİM: Eğitim Hakkı, İstediğim alanda eğitim görmek

SORUMLULUKLARIM: Okul kurallarına uyarak düzenli ders çalışmalıyım.

*********

ÖZGÜRLÜKLERİM: İstediğim hastahanede sağlık hizmeti alma özgürlüğü

SORUMLULUKLARIM: Hastalandığımda doktorun verdiği ilaçları zamanında kullanmalıyım.

*********

ÖZGÜRLÜKLERİM: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

SORUMLULUKLARIM: Doğayı kirletmemeli, toplu alanlarda sigara içmemeli yüksek sesle konuşmamalı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 34 Cevabı,

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, kuruluş amacı verilen kurumsal telefon hatlarının numaralarını altlarındaki boşluğa yazınız.

Tüketicilerin ister mesafeli alışverişlerde ister doğrudan alışverişlerde aldıkları her türlü ürün ve hizmetlere yönelik şikâyetlerini bildirebilecekleri, problem ve mağduriyetlerine çözüm arayabilecekleri bir hattır.

ALO 175

Öğrenci, veli, öğretmen ve vatandaşların eğitim ile ilgili her türlü soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikâyetlerini değerlendirmek için kurulmuş bir hattır.

MEBİM 147

Vatandaş ile polis arasındaki irti- bati sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat arayabileceğimiz suçun önlenmesi, eğer suç işlenmişse suçlunun bir an önce yakalanması ve vatandaşımızın devam eden mağduriyetinin giderilmesi için kullanılan sırdaş hattr.

ALO 155

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve öneriyi BİMER üzerinden ilgili bakanlık veya kamu kuruluşuna iletmeyi amaçlar.

ALO 147

Radyo ve televizyon yayınları hakkında gelen şikâyetleri değerlendirmek için kurulmuştur.

RTÜK 0312 297 50 00

Sağlık sistemine yönelik talep, eleştiri ve önerilerde bulunabileceğimiz, sağlık hizmetinden yararlanırken yaşadığımız sorunları iletebileceğimiz bir hattır.

ALO 184

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın