6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Yeni Yurt Anadolu Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 70 Cevabı,

YENİ YURT ANADOLU

Özgürce yaşamaya alışkın olan Türkler, gittikleri her yerde bağımsız bir devlet kurmayı kendilerine ilke edindi. Bu amaçla Dandanakan Savaşı (1040) ile kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Türkmenlerin yurt bulmak amacıyla sığındığı bir ülke hâline geldi. Tuğrul Bey, kardeşi Çağrı Bey’in yaptığı keşif seferleri ile Anadolu hakkında bilgi sahibi oldu. Türkmenlere yeni yurt bulmak amacıyla komutanlarını Anadolu’nun fethi için görevlendirdi. Erzurum taraflarında fetihler yapan Selçuklu askerleri 1048’de Pasinler Ovası’nda Bizans ordusu ile karşılaştı. Selçuklular, yapılan savaşı kazanarak Bizans’a karşı ilk büyük zaferini elde etti. Tuğrul Bey’in ölümü ile Büyük Selçukluların başına Alparslan geçti. 1064 yılında Kars’ta bulunan ve kalın surlarından dolayı alınamaz diye ifade edilen Ani Kalesi fethedildi. Bu olay Anadolu’nun fethi için ümitleri artırdı.

Çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalsaydınız gideceğiniz yerin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz?

Cevap : Suyun bol olduğu yer, ova şeklinde olması, ani bir saldırıya karşı tedbir alınabilecek, otlak alanların bol olduğu yerleri tercih ederdim.

Görseldeki komutan siz olsaydınız belirtilen sorunlara karşı nasıl bir çözüm üretirdiniz? Yazınız.

Cevap : Eğer amaç bir toprak parçası ise bunu canımız pahasına olsa savaşırız. Bu kararı verirken sadece bugün için değil yarını da düşünerek karar veriyorum. Özgür ve bağımsız bir millet için risk alırdım.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 71 Cevabı,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 72 Cevabı,

Malazgirt Savaşı’nda İslam ülkelerinin Türk askerlerini desteklemelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap :

  • İslam ülkelerinin savunması
  • İslamiyetin yayılması
  • İslam topraklarının genişlemesi temel sebebidir.

Selçuklu ve Bizans ordularının askerî yapısını karşılaştırarak değerlendiriniz. Türk askerlerinin bu kadar kararlı olmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap :

  • Bizans ordusu sayıca daha fazla
  • Selçuklu ordusu inançlı ve kararlı
  • Selçuklu ordusunun başarısının diğer önemli yanı hilal taktiği denemesi idi.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 73 Cevabı,

Alparslan’ın kendisini öldürmeye gelen imparatora karşı gösterdiği örnek davranışı hangi kavramla ifade edersiniz? Bu davranışı neden sergilemiş olabilir? Tartışınız.

Cevap :  Bu davranış ancak Empati ile anlatılabilir.

Alparslan’ın Anadolu’nun fethine beylerini görevlendirmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap : Bizansı yıpratma politikası yapmaktadır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 76 Cevabı,

Bizans imparatorunun herhangi bir devlet başkanı yerine din adamından yardım istemesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap : Bilindiği gibi dini değerler her zaman ön planda tutulmuştur. Çünkü en hassas nokta dini değerlerdir. Bizans imparatorluğu da bunu bildiği için böyle bir hamlede bulunmuştur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 77 Cevabı,

Haçlı Seferlerinden hangisi amacından sapmıştır? Tartışınız.

Cevap :  Dördüncü haçlı seferi amacından sapmıştır. Çünkü Kudüs’u almak yerine İstanbul’u işgal etmiştir.

Aşağıda Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları verilmiştir. Bunların karşısına hangi alana ait olduğunu örnekteki gibi yazınız.

Cevap : Aşağıda cevaplanmıştır.

TOPLUMSAL EKONOMİK DİNî TEKNİK SİYASİ

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 78 Cevabı,

Türkiye Selçuklu Devleti’nin askerî hareketlerini durdurmak isteyen Bizans İmparatoru Manuel sefer hazırlıklarına başladı. II. Kılıç Arslan’ın barış teklifini kabul etmeyen Manuel, 1176’da harekete geçti. II. Kılıç Arslan Miryokefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu pusuya düşürerek yendi. Malazgirt’ten sonra kazanılan bu büyük savaşın sonuçları da çok önemlidir. Anadolu’ya yeniden hâkim olmak isteyen Bizans’ın çaba ve girişimleri sona erdi. Bizans Türkler karşısında savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.

1) Anadolu’yu yurt edinme açısından Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız.

Cevap : Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapıları Türklere açılmıştır. Miryokefalon savaşı ile de Anadolu toprakları Türk yurdu olmuştur.

2) Aşağıya Miryokefalon Savaşı ile ilgili bir soru hazırlayarak cevabını yazınız.

Cevap :

Soru: Miryokefalon adını verdiğimiz yer nerededir?

Cevap: Miryokefalon Konya ilinde bir yerdir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 79 Cevabı,

Yukarıdaki tarih şeridinde verilen savaşları aşağıdaki bilgilerle eşleştirerek boşluklara yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 80 Cevabı,

Yukarıdaki görsellerde XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da Türkler tarafından yapılan eserlere yer verilmiştir. Bu eserlerin Anadolu’nun farklı yerlerinde görülmesi neyin göstergesidir? Tartışınız.

Cevap : Türkler Anadolu’da yerleşik hayat sürdürdükleri ve buraları kendilerine yurt edindikleri yapılarından bellidir.

Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan sosyal tesisler verilmiştir. Bu tesislerin işlevlerini günümüzde hangi kurumlar yapmaktadır? Karşılarındaki boşluklara yazınız.

Medrese : OKUL

İmarethane : HAYIR KURUMLARI

Darüşşifa : HASTANE

Bedesten : KUYUMCU, avm

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 82 Cevabı,

Moğol baskısından kaçarak halkla beraber Anadolu’ya göç eden bazı şeyh ve dervişler, yeni yerleşim birimlerinin oluşmasında etkili oldular. Bu şeyh ve dervişlerin bir kısmı Ahi Evran öncülüğünde Anadolu’da Ahilik Teşkilatını kurdular. Ahi, Arapça kardeş anlamına gelmektedir. Ancak ahi kavramı Türklerde cömert, yiğit, kahraman anlamlarında da kullanıldı. Bir esnaf birliği olan ahiler yardımseverlikleriyle tanınmışlardır. Ahiler, halkın meslek edinerek kalkınmasında ve Türk varlığının Anadolu’da kalıcı olmasında önemli rol oynadılar.

Orta Çağ’ın büyük seyyahlarından biri olan İbn Batuta, seyahatnamesinde ahilerden yukarıdaki ifadelerle bahsetmiştir. Seyyahın ahilerden bu şekilde bahsetmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap : Dünya malına önem vermesikleri, ihtiyaç sahiplerine yardım ettikleri, aç olanları doyurdukları temel sebeplerdir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 83 Cevabı,

Çevrenizdeki tarihî bir eser hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilere göre aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Bilgilerini yazdığınız tarihî eserin fotoğrafını boş alana yapıştırınız.

Aşağıda Yunus Emre’nin şiirinin bir bölümüne yer verilmiştir. Bu mısralarda vurgulanan değerler nelerdir? Tartışınız.

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil.
Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil.
Yol odur ki doğru vara,
Göz odur ki Hakk’ı göre,
Er odur alçakta dura,
Yüceden bakan göz değil.

Cevap : Önemli olan gönül yapmak, kırmamak, Hak yolunda yol almak olduğunu vurgulamak istiyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın