6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları İslamiyet ve Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62 Cevabı,

İSLAMİYET VE TÜRKLER

Ünlü tarihçi Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları adlı kitabında Kök Türkler hakkında şu bilgileri vermektedir: “… Bilge Kağan’ın şehirlerin etrafını duvarlarla ve kalın surlarla çevirtmek, Budist tapınakları inşa etmek, Budizm’i yaymak isteğine Tonyukuk karşı çıktı. Çünkü Kök Türklerin askerlik gücü, büyük ölçüde hayat tarzlarına dayanmakta idi. Şayet surlu şehirler inşa edip, içinde otururlarsa gelenekleri değişirdi. Ülkede Budizm propagandasına izin verilmesi ve bu dinin metotlarının uygulanmasına gelince, bu dinin insanları zayıflatması söz konusu idi. Çünkü et yemenin yasak olduğu bu dinde Türklerin yiyecek bulması mümkün değildi. Et yemeyen toplumun soğuğa dayanması ve diğer faaliyetlerde kendini göstermesi beklenemezdi. Ayrıca Budistler az yerler ve az hareket ederlerdi. Sonuçta savaş hâlinde kuvvetli, dinamik olmak gerekirdi ve Budizm Türklerin savaşçı olmalarını, kuvvetli olmalarını önlerdi. Dolayısıyla ülkede uygulanamazdı.”

Türk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor?

Cevap :

 • Medrese
 • Cami
 • Kervansaray
 • İslam dini
 • Türk dili aklımıza gelenlerdendir.

İslamiyet’ten önce Türkler arasında farklı dinlerin ya da inançların yayılması, neyin göstergesidir? Tartışınız.

Cevap : Toplumlardan etkilendikleri göstermektedir.

Metne göre Türkler herhangi bir inanç sistemini ya da dini kabul ederken nelere dikkat etmiş olabilirler? Tartışınız.

Cevap : Kendi yaşam, gelenek ve göreneklerine göre dinlerini benimseyip kabul etmişlerdir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 63 Cevabı,

Ticari maksatlarla İslam beldelerine yolu düşen Türk tüccarlar, Müslümanları ve İslam dinini tanıma fırsatı buldular. Bu fırsatı değerlendiren bazı tüccarlar İslamiyet’i öğrenip Müslüman oldu. Türkistan’da İslam dininin tanınması ilk olarak bu tüccarlar aracılığıyla gerçekleşmişti. Ayrıca Türkistan’a gelen müslüman tüccarların dürüstlükleri ile örnek oluşturmaları Türklerin İslamiyet’e olan ilgisini arttırmıştır.

Orta Asya’daki medreselerde yetişen dervişler, ticaret kervanlarına karışarak görüştükleri insanlara İslamiyet’in esaslarını anlatıp öğrettiler. Türklerin ata veya baba adını verdiği bu dervişlerin faaliyetleri neticesinde X. yüzyılda Türkler artık İslamiyet’i kabul etmeye başladılar.

Yukarıda verilen bilgilere göre Türklerin İslamiyet’e girmesinde etkili olan faktörleri ana başlıklar halinde yazınız.

Cevap:

 • Ahiret inancı
 • Gök tanrı inancı
 • Yaşam koşullarına en uygun din olması
 • Benzerlik olmasından dolayı benimsemişler.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 65 Cevabı,

Türklerin tarih boyunca devletsiz kalmamaları onların hangi özelliğini gösterir? Yazınız.

Cevap: En önemlisi özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına düşkün olmaları, birlik içinde yaşamak istemeleri.

Aşağıdaki kavramlardan hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan siyasi değişim ile ilgilidir? Örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 66 Cevabı,

Edib Ahmed Yüknekî ve Hoca Ahmed Yesevi hakkında araştırma yaparak bu kişiler hakkında tanıtım kartı hazırlayınız.

Cevap: Edip Ahmet Yükneki; Kazakistan Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Dini ve tasavvuf gelişimini tamamlamış, Atabetül Hakayık günümüze ulaşmıştır. Uzun yıllar halka nasihat ve sohbetlerde bulunan Edip Ahmet Yükneki Türkistan’da hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Gazneliler ve Selçuklular Dönemi’nde farklı dillerin kullanılmasının nedenleri neler olabilir? Bu durum Türkçenin gelişimini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

Cevap: Türkçe dili saray ve orduda kullanılırken, diğer kısımlarda arapça ve farsça kullanılıyordu. Durum böyle iken Arapça ve farsça da türkçenin içine yerleşmiş, zengin bir dil haline gelmiştir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 67 Cevabı,

Aşağıdaki resimlerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından
ortaya çıkan değişime örnektir? İşaretleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 68 Cevabı,

Selçukluların bir yükseköğretim kurumu olan Nizamiye Medreselerini açmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Temel amaç bilim ve eğitimin gelişmesi sebebidir.

Türklerin İslamiyet’i kabulü ve Türk İslam devletlerinin ortaya çıkması ile yaşanan değişimler neler olmuştur? Yazınız.

Cevap:  Oluşan değişimler

 • Dini değişim
 • Kültürel değişim
 • Sanatsal değişim
 • Bilimsel değişimler
 • Örf ve adet değişimi

Melikşah’a göre din ve dünya işlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi neye bağlıdır? Tartışınız.

Cevap: Tüm eksikliklerin tespit edilmesi, sorunların dile getirilip çözüm için gerekli hamlelerin yapılması gerektiğine bağlıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 69 Cevabı,

Aşağıda verilen yazar eser tablosunu uygun şekilde doldurunuz.

Yusuf Has Hacib

Eser Adı : Kutadgu Bilig
Kaşgarlı Mahmud

Eser Adı : Divanı Lugaatiti Türk

Edip Ahmed Yüknekî

Eser Adı : Atabetül Hakayik

Hoca Ahmed Yesevi

Eser Adı : Divan-ı Hikmet

Nizamülmülk

Eser Adı: Siyasetname

Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişiklikleri doğru ya da yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Yanlışı işaretlediyseniz doğrusunu yazınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın