6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52 Cevabı,

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE DEĞİŞİM

Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Bu dönemde Mısır, Suriye, Anadolu ve Doğu Avrupa’da Doğu Roma İmparatorluğu, İran’da Sasani İmparatorluğu, Türklerin çoğunlukla yaşadığı Orta Asya’da Kök Türk Devleti bulunuyordu. Arap Yarımadası’nda ise birliği sağlayan güçlü bir devlet yoktu. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda Cahiliye Dönemi diye adlandırılan bir dönem yaşanıyordu. Arap toplumunun İslamiyet öncesi bu dönemine Cahiliye Dönemi denmesinde o bölgede yaşayan insanların medeni açıdan geri kalmaları, toplumsal ahlak anlayışının çökmüş olması etkili olmuştu. Habeşistan’a göç eden Müslümanlar adına Habeş Kralı Necaşi ile konuşan Hz. Cafer’in şu sözleri Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası hakkında önemli bilgiler içerir.

Dinî inançlarınızın günlük yaşantınıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.

Cevap : Hayatımızı dini inançlarımıza göre şekillendiririz. Örneğin ilerimizi cuma saatine veya namaz saatine denk getirmeyiz.

Hz. Cafer’in bu sözlerini dikkate aldığınızda İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın sosyal durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

Cevap :  Belli bir düzenin olmadığı, güçlü olanın güçsüzü ezdiği, zengin olanın fakire zulm ettiği yani adaletin olmadığı yaşanılmaz bir ortam mevcuttu.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 53 Cevabı,

1) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda yaşasaydınız hangi sorunlarla karşılaşırdınız? Yazınız.

Cevap : Birlik ve beraberliğin olmadığı, komşuluk haklarının çiğnendiği, eşitliğin olmadığı, adaletin olmadığı bir yer ile karşılaşırdım.

2) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin sağlanamamasının nedenleri nelerdir? Yazınız.

Cevap : Toplumsal birlik ve beraberliğin olmadığı, yoksulun ezildiği, zenginin ortalıkta cirit attığı, adalet ve eşitliğin olmadığı bir yerde toplumsal birlik sağlanamaz.

3) İslamiyet öncesinde Mekke’nin gelişmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur? Yazınız.

Cevap : Tabiki Mekke’nin ileri gelenlerinin kendi yaptıkları putları Kabe’nin içine koyması ve bunlarla halkı kandırıp para kazanmalarıyla gelişmesinin en büyük nedenlerinden biridir. Ticarette yapılıyordu.

Hz. Muhammed’in genç yaşta böyle bir topluluk içinde yer alması onun hangi kişilik özelliğini gösterir? Yazınız.

Cevap : Doğru bildiğinden şaşmayan, haksızlığa göz yummayan, ezilenin yanında olan, onun korkusuz ve zorluklarla baş gösterebilecek biri olduğunu gösteriyor.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 54 Cevabı,

Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde “Muhammed’ül Emin” olarak tanınmıştır. Ona “Emin” unvanının verilmesinin nedenleri neler olabilir? Yazınız.

Cevap : Herkes tarafından kabul edilmiş bu özelliği, halk tarafından takdir edilen güvenilir, emanet edilene zarar vermeyen kişi olduğu için bu unvan verilmiştir.

Hz. Muhammed’e inen ilk ayetin “oku” diye başlaması İslam dininin hangi özelliğini gösterir? Tartışınız.

Cevap : İslam dininin bilime, akla, ilme ve okumaya verdiği önemi göstermektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 55 Cevabı,

Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

ᡦᡦ Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
ᡦᡦ Medine’nin savunması birlikte yapılacaktır.
ᡦᡦ Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır.
ᡦᡦ Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır..
ᡦᡦ Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed hakem olarak kabul edilecektir.

1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir?

Cevap : Herhangi bir olay karşısında birlik ve beraberliği sağlayıp farklı inançların özgür bir şekilde dini vazifelerini yerine germeyi sağlamaktır.

2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz.

Cevap : Sözleşmeye baktığımızda insan haklarına haykırı herhangi bir şey görmemekteyiz. Olması gerekenden daha güzel bir şekilde hazırlanmış bir sözleşme olmuştur.

3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir?

Cevap : Güvenilir ve Emin olması

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra gerçekleştirdiği ilk faaliyetlerden biri Mescidi Nebevî’nin inşasıdır. Hz. Muhammed’in de yapımında çalıştığı mescit, ensar ve muhacirlerin kaynaşması için iyi bir fırsat oldu. Mescidin yanına öğrencilerin kalması ve eğitim görmeleri için odalar (suffe) yapıldı. Mescidin bazı odaları da yoksul muhacirler için ayrıldı.

Bu bilgilere göre Mescidi Nebevi’nin yapılış amaçları nelerdir? Tartışınız.

Cevap : Eğitim, kimsesizlere yardım amacıyla yapılmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56 Cevabı,

Esirlerin okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları Hz. Muhammed’in neye önem verdiğini gösterir? Tartışınız.

Cevap : Bilime ve eğitime verdiği önem ön plana çıkıyor.

Hz. Muhammed Mekke’yi fethettikten sonra şehirde genel af ilan etmiştir. Bu durumun sonuçları neler olabilir? Tartışınız.

Cevap : Savaş ve düşmanlıkları bir kenara bırakıp barış içinde birlik ve beraberlik içinde yaşamayı ön görmüştür.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 57 Cevabı,

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin verilen bölümünde insanlığa verdiği mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası yaşantısıyla karşılaştırarak yazınız.

Cevap :  Kadınlara cahiliye döneminde verilmeyen hakların veda hutbesinde verildiği, eşitlik yokken veda hutbesinde herkesin eşit olduğu ve üstünlük takvada olduğu belirtilmiş, beyazın siyaha siyahın beyaza üstünlüğü olmadığı, arabın arap olmayana, arap olmayanın arap a üstünlüğünün olmadı belirtilmiştir.

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin hangi özelliklerini gösterir? Tartışınız.

Cevap : Bu seslenişin sadece bir kabileye ya da bir yere olmadığı, tüm insanlığa seslendiğini gösteriyor.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 58 Cevabı,

Aşağıdaki ifadelerin hangi halife dönemine ait olduğunu örnekteki gibi uygun kutucuklara yazınız.

Hz. Ebubekir Dönemi : 7 1 6
Hz. Ömer Dönemi : 2 ve 8
Hz. Osman Dönemi : 5 ve 9
Hz. Ali Dönemi : 3 ve 4

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın