6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 240-241 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Küresel Bağlantılar Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 240, 241

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 240 Cevabı,

DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( ) 1. Devletler varlıklarını devam ettirmek için birbirlerine muhtaçtır.
( ) 2. Ülkemizin kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin en fazla geliştiği ülke Romanya’dır.
( ) 3. Türkiye uluslararası ilişkilerini “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” anlayışıyla sürdürmektedir.
( ) 4. Popüler kültür halkın ilgisini çeken geçici kültürdür.
( ) 5. Popüler kültür, millî kültürün gelişmesine katkı sağlar.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

(çocuklar, ithalat, milli dış politika, TRT AVAZ, yeni yazışma dili, TİKA)

1) Türkçe konuşan halklar arasında kültür köprüsü oluşturmak için………………………………..kurulmuştur.
2) Popüler kültürden en fazla………………………………………………etkilenmektedir.
3) Popüler kültürle birlikte…………………………………………………oluşmuştur.
4) Ülkelerin başka ülkelerden ürün satın almasına……………………………………………….denir.
5) Barışçılık…………………………….. ilkelerindendir.

C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün millî dış politika anlayışının temel esaslarından değildir?

A) Millî sınırlarımız içinde kalmak
B) Bağımsızlığımızı ön planda tutar
C) Milletlerarası ilişkilerde eşitliğe dayanan dostluklar kurmak
D) Diğer devletlerin politikalarını esas almak

2) Batı’da sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kent kültürü olarak ortaya çıkmıştır. Gün boyunca çalışan insanlara yorgunluklarını ve sorunlarını unutturan “gündelik hayatın kültürü” olarak kabul edilmiştir.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kelimelerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Milli Kültür
B) Popüler kültür
C) Medya
D) İletişim

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 241 Cevabı,

Otomobil
Çeşitli Makineler Uçak
Petrol Ürünleri
Eczacılık Ürünleri Tıbbi Malzemeler Elektrikli Cihazlar Kimyasal Maddeler
Yukarıdaki tablo dikkate alındığında Türkiye’nin hangi alanda ihtiyacını gidermeye yönelik ticari faaliyetlerde bulunduğu söylenemez?

A)Enerji B) Sağlık C) Tarım D) Ulaşım

4) “…Bizim dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna manevi köprülerini sağlam tutarak hazırlanır. Dil ve tarih bir köprüdür.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri,
I- TİKA
II- TÜRKSOY
III- TRT AVAZ
gibi kuruluşlardan hangilerinin faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I-II ve III

5) Siyasi: Türkiye, Rusya ve İran arasında Soçi’de üçlü bir zirve yapıldı. Rusya devlet başkanı zirve öncesinde yaptiğı açıklamada “Türk ve İran liderlerinin üstlendikleri rol olmasaydı Suriye’de askerî sürecin sonlanması mümkün olmazdı. Suriye’de artik siyasi çözüme yönelik yeni bir aşamaya geçildi.” ifadesini kullandı.
Askeri: Türkiye askeriyle dünyanın dört bir yanında görev yapıyor. NATO harekâtlarında aktif görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri hâlen Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan ile Somali’de görev yapmaya devam etmektedir.
Yukarıda verilen açıklamalar Atatürk’ün aşağıdaki hangi sözüyle ilişkilendirebilir?

A) Türk övün, çalış, güven !
B) Yurtta barış, dünyada barış!
C) Ya istiklal ya ölüm!
D) Ne mutlu Türk’üm diyene!

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

1) Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan ve hızla tüketilen bütün unsurları kapsayan kültürdür. Müzik, dizi, eğlence, giyim kuşam, yemek, film gibi alanlarda toplumumuzu etkilemektedir. Toplum içerisinde bu kültür unsurlarının yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Yukarıda metinde yer alan toplumsal değişmelere neden olan araçlar nelerdir?

Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Cumhuriyetleri ile gerekli bağları kurmak için “… Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Dil bağı kurmamız lazım” demiştir.
Atatürk’ün kurulmasını istediği bağlar bugün hangi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir?

Cevap:

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın