6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 236-237-238 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Kültürümüze Sahip Çıkalım Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 236, 237, 238

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 236 Cevabı,

KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM

Popüler kültür, Batı’da sanayileşme ve modernleşmeyle kent kültürü olarak ortaya çıkmıştır. Gün boyunca çalışan insanlara yorgunluklarını ve sorunlarını unutturan “gündelik hayatın kültürü” olarak kabul edilmiştir. Bu yeni düzen özellikle kitle iletişim araçlarıyla oluşturulmakta ve yaygınlaştırılmaktadır. Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünüdür. Popüler kültürün toplum üzerinde farklı etkileri vardır. Kitleleri farkında olmadan etkisi altına alabilir. Popüler kültür toplumu sürekli tüketime yönlendirir. Kitleleri kendine bağımlı hâle getirebilir. Popüler kültür kitle iletişim araçlarıyla oluşulan ve yaygınlaşan bir kültürdür. Popüler kültürün insanları eğitmek gibi bir amacı yoktur.

Aşağıdaki görseller kültürel açıdan size ne ifade ediyor?

Cevap :

Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? Televizyon izlemenin faydalarını ve zararlarını tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 237 Cevabı,

Bildiğiniz masal ve çizgi film kahramanlarını yazınız. Hangilerinin kendi kültürümüze hangilerinin ise farklı kültürlere ait olduğunu belirleyiniz. Buna göre popüler kültürün etkisini değerlendiriniz.

Cevap :

Yabancı ülkelerin tarihî karakterlerinden hangilerini biliyorsunuz? Bunları nerelerden öğrendiniz? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 238 Cevabı,

Popüler Kültür Türkçeyi Zayıflatıyor

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği 13. Geleneksel Tantavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında okuyucuları ile buluşan yazar Feyza Hepçilingirler dil konusundaki yanlış kullanımları eleştirdi. Okuyucuları ile dil konusundaki yanlış tutum ve kullanımları tartışan Hepçilingirler bu konuda yetkili mercileri ve medyayı yeterli duyarlılığı göstermediklerini söyleyerek eleştirdi. Medyanın, büyük firmaların, reklam şirketlerinin yabancı dil kullanma merakı içinde olduklarını söyleyen yazar bu meraklarının Türkçeyi yozlaştırdığını hatta zayıflattığını belirtti. Feyza Hepçilingirler sözlerine şöyle devam etti: “Bazı meslek kuruluşları, firmalar, kurum ve medya organları anlaşılmamak için âdeta çaba içine giriyorlar. Yabancı dil kullanımının yaygınlaşması beraberinde Türk dilinin yozlaşmasını getiriyor. Yarı Türkçe, yarı yabancı dillerden oluşan tuhaf bir dil ortaya çıktı ve bu tuhaf dil insanları adeta milli benliğinden uzaklaştırma projesinin bir ayağı hâline geldi.” Medyanın bu konudaki tutumuna da değinen Feyza Hepçilingirler özellikle televizyonun büyük bir yozlaşma aracı olduğunu vurguladı. Televizyonun çocukları ve aile fertlerini kitaptan soğuttuğunu ve uzaklaştırdığını da söyleyen yazar sözlerine şöyle devam etti: “Anne babalar televizyon konusunda ciddi bir hassasiyet göstermeliler. Özellikle çocuk programları içinde gerek dil ve gerekse kültürel açıdan son derece sakıncalı yayınlara yer veriliyor. Bilgisayar ve Genel Ağ da televizyonla aynı olumsuz nitelikleri taşıyor. Lütfen bu konuda hassas olun. Dil bizim en değerli hazinemizdir. Geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki en önemli bağdır. Yanlış dil kullanımlarına müdahale edin. Örneğin televizyon kanallarını arayın. Tepkinizi iletin. Gerekirse “Sizi bir daha seyretmeyeceğim diye uyarın.”

Yazar popüler kültürün en önemli taşıyıcıları olan televizyonun, bilgisayarın ve Genel Ağ’ın Türkçe üzerindeki hangi olumsuz etkilerinden bahsediyor? Yazarın görüşlerine katılıyor musunuz? Tartışınız.

Cevap :

Yukarıdaki kelime bulutundan yararlanarak aşağıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cevap :

(Medyadan Önce – Medyadan Sonra)

Oyunlar
Yemekler
Hikâyeler
Yazışmalar
Konuşmalar

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın