6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 192-193-194-195 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Üç Kuvvet Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 192, 193, 194, 195

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 192 Cevabı,

ÜÇ KUVVET

Demokratik ülkelerde ülkeyi yönetenler devlet içinde işlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için çeşitli görev ve sorumlulukları üç ana güce dağıtmıştır. Bunlar yasama, yürütme ve yargıdır. Şimdi sırasıyla bu ana güçleri tanıyalım.

Yasama devletin yasa(kanun) yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Yasama görevini tarih boyunca farklı güçler üstlenmiştir. Kralın ya da bir yöneticinin tek başına yasa koyduğu dönemden meclislerin halk adına yasa yaptığı bir döneme doğru gelinmiştir.

Sınıf başkanının, yardımcılarının ya da sınıf nöbetçisinin görevlerini yapmaması veya birbirlerinin görev alanlarına müdahâle etmesi durumunda neler yaşanabilir?

Cevap :

Anayasa’ya göre seçilen milletvekillerinin bütün milleti temsil etmesinin önemi nedir? Tartışınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 194 Cevabı,

Yargı yetkisini bağımsız ve tarafsız mahkemelerin kullanması neden önemlidir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195 Cevabı,

Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili kelimeleri örnekte olduğu gibi yazınız.

(hâkim, meclis başkanı, TBMM, kanun yapma, bağımsız ve tarafsız mahkeme, adalet, bakanlar, hükûmet, kanunları uygulama, yargılama, milletvekili, iktidar)

YASAMA

Cevap :

YÜRÜTME

Cevap :

YARGI

Cevap :

Aşağıda verilen görselleri inceleyerek soruların cevaplarını yazınız.

1) Görsel 6.8’de yer alan “Adalet mülkün temelidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız.

Cevap :

2) Görsel 6.9 ile görsel 6.10’un temsil ettiği kurumların arasındaki farklar nelerdir? Görevleri açısından karşılaştırarak düşüncelerinizi yazınız.

Cevap :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın