6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 188-189-190-191 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Nasıl Bir Yönetim Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 188, 189, 190, 191

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 188 Cevabı,

NASIL BİR YÖNETİM?

Cumhuriyet: Cumhur sözcüğü halk, büyük kalabalık anlamlarına gelir. Cumhuriyet ise halkın ülke yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde demokrasinin temel ilkelerinden olan milli egemenlik ilkesi önemlidir. Yani yönetme yetkisi halkın elindedir. Halk seçtiği milletvekilleri aracılığı ile bu yetkiyi kullanıp ülke yönetimine katılır. Devlet başkanı ve milletvekilleri kanunla belirlenen belli aralıklarla yapılan seçimle ve belli bir süreliğine iş başına gelir. Yöneticiler görevlerinde istisnasız ömür boyu kalamazlar. Halk yöneticilerinden memnun olmazsa seçimle bunları değiştirebilir. Cumhuriyet yönetim biçiminde bir kişinin ya da grubun değil, tüm halkın çıkarları önemlidir. Bu yönüyle cumhuriyette eşitlik ilkesi önemlidir. Herkes anayasaya ve yasalara uymak zorundadır.

Demokrasi denilince aklınıza ne geliyor?

Cevap :

Sınıf başkanlığı ya da okul öğrenci meclisi seçim sürecinde yaşadıklarınızı hatırlayınız. Bu süreci dikkate alarak aşağıda verilen boşluklara “eşit, özgür, çoğunluğun, seçme ve seçilme” kavramlarından uygun olanlarını yazınız.

Arkadaşlarımız ………… iradeleriyle aday olmuşlardı. Bizler…………………………………………. koşullar içinde oylarımızı kullandık. ……………………. hakkımızı kullanarak sandığa attığımız oylar tarafsız bir şekilde sayılmıştı …………….. tercih ettiği arkadaşımız seçilmişti.

Sözü edilen seçimleri ülkemizde yapılan genel ya da yerel seçimler ile karşılaştırarak benzerliklerini tartışınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 189 Cevabı,

6. Sınıf öğrencisi olarak demokrasinin hangi temel ilkelerinden yararlanıyorsunuz? Yazınız.

Cevap :

Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? Boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.

Cevap :

  • Seçme ve seçilme hakkı yoktur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 190 Cevabı,

Oligarşi yönetim biçiminin özelliklerini verilen noktalı yerlere yazınız.

Cevap :

  • Halk eşit haklara sahip değildir.

Vatikan teokrasi ile idare edilen bir ülkedir. Bu ülkedeki yönetimin özelliklerini demokrasinin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak maddeler hâlinde yazınız.

Cevap :

1) Çoğunluk anlayışı yoktur.
2)
3)
4)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 191 Cevabı,

Aşağıda verilen genel özelliklerin ilişkili olduğu yönetim biçimini işaretleyiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın