6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 184-185 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 184, 185

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 184 Cevabı,

DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( ) 1. Mesleğimizi seçerken o mesleğin gerektirdiği becerileri ve eğitim sürecini araştırmalıyız.
( ) 2. Ülkemizde balık avcılığı en çok Akdeniz’de yapılmaktadır.
( ) 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması çevre sorunlarının azalmasına katkı sağlayacaktır.
( ) 4. Ülkemizde nitelikli insanların artması ekonominin gelişmesini etkilemez.
( ) 5. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu daha çok küçükbaş hayvancılığa uygundur.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

(GAP, bakır, nitelikli, TEMA, bor, arıcılık, güneş)

1) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde…………………….faaliyeti yaygın olarak yapılır.
2) Ülkemizde faaliyet gösteren………………….vakfı erozyonla mücadelenin sembol ismi olmuştur.
3) Bilgisayar, cep telefonu, porselen gibi ürünlerin üretiminde ve jet-roket yakıtlarında…………………….madeni kullanılmaktadır.
4) Ülkemizde Güneydoğu ve Orta Anadolu gibi bulutlu gün sayısının az olduğu yerler…………………….enerjisi tesislerinin kurulmasına uygundur.
5)…………………….insanlar yaptığı işte iyi eğitim almış zamandan, enerjiden ve paradan tasarruf edebilen kişilerdir.

C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi tarımda üretimi artırmak için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

A) Sulama imkânlarının artırılması
B) Tohum ıslahının yapılması
C) Zararlı otların yakılması
D) Pazarlama olanaklarının sağlanması

2) Yenilenebilir enerji kaynakları doğada asla tükenmezler. Bu enerji kaynaklarının tercih edilmesi küresel ısınma, su, toprak ve hava kirliliği gibi doğal sorunların ortaya çıkmasını önleyecektir.

Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaz?

A) Dalga B) Doğalgaz C) Jeotermal D) Rüzgâr

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 185 Cevabı,

3. Ülkemi seviyorum. Ülkemin gelişmesi için üzerime düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum.”
Yukarıda konuşmasına yer verilen vatandaşın ülkenin gelişmesi için
I. Vergi vermesi
II. Projeler üretmesi
III. Yeni iş imkânları oluşturması
Faaliyetlerinden hangilerini yapması beklenir?

A) Yalnız I C) I ve III B) Yalnız II D) I, II ve III

4) “Şehrimizin temel geçim kaynağı büyükbaş hayvancılıkta Ancak yapılan faaliyetler şehrimizin kalkınmasında yeterli olmuyor. Yapacağım yati- rımla hem şehrimizin kalkınmasını hem de halkımıza iş imkânı oluşturmayı düşünüyorum.”
Yukarıda konuşmasına yer verilen girişimcinin ham madde bulma sorunu yaşamaması için aşağıdaki yattirımlardan hangisini yapması gerekir?

A) Çimento fabrikası
B) Deri işleme fabrikası
C) Turistik tesisler
D) Cam atölyesi

5) Dünya bor madeni rezervinin büyük bir kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Bor madeni günlük hayatta kullandığımız birçok alet, eşya ve makinenin hammaddesinde yer almaktadır. Örneğin jet ve roket yakıtlarında,bilgisayar- cep telefonu yapımında, cam sanayisinde, temizlik ürünlerinde bor madeninden yararlanılmaktadır. Bor madeninin kullanım alanı bilimin ilerlemesi ve madenin değerinin anlaşılmasıyla her geçen gün artmaktadır.
Buna göre bor madeni ile ilgili,
I. Dünyada en çok ülkemizde kullanılmaktadır.
II. Teknolojinin ilerlemesiyle kullanım alanı genişlemiştir.
III. Günlük hayatta kullandığımız bazı ürünlerin hammaddesidir.
Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

1) Profesyonel bir basketbol oyuncusuyum. Mesleğimi seçmemde birçok unsur etkili olmuştur. Ancak 8 yaşımda yaşadıklarım hayatımda dönüm noktası oldu. 8 yaşıma kadar resim çizmeyi çok seviyordum. Fakat bu konuda başarılı olduğum pek söylenemezdi. Boş vakitlerimde önüme resim kâğıtları alır onlarca resim çizerdim. Çizdiğim resimler hiçbir zaman istediğim gibi olmazdı. Yine başarısız bir çizim denemesinden sonra buruşturduğum kâğıtları çöp tenekesine atmaya başladım. Birkaç başarılı atıştan sonra bu konuda becerikli olduğumu fark ettim. O gün basketbol oyuncusu olmaya karar verdim.

Metinde meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan hangisine vurgu yapılmışttir? Yazınız.

Cevap:

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın