6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 144-145 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 144, 145

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 144 Cevabı,

DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( ) 1. Tübitak, ülkemizde bilimsel ve teknolojik çalışma yapan bir kurumdur.
( ) 2. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesi zorunlu değildir.
( ) 3. Atatürk, sosyal bilimlerin gelişmesi için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurmuştur.
( ) 4. Bilimsel araştırma yaparken ilk önce varsayımlardan faydalanmalıyız.
( ) 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki yaşantımızı kolaylaştıracaktır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

(tarih, telif hakkı, sosyal bilimler, patent hakkı, kaynak, Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafya)

1) İnsanlar çevrelerini tanımak için ……………………………………….den yararlanmak zorundadır.
2) Geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak, sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalına………………………………denir.
3) , eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır.
4) Patent…………………………………………………………………..tarafından verilmektedir.
5) Bir araştırma yaparken…………………………………göstermek zorunludur.

C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdaki kanunlardan hangisi ülkemizde korsan yayınları önlemeye yöneliktir?

A) Türk Ticaret Kanunu
B) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu

2) İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknoloji sürekli gelişim göstermektedir. Bunun yanında hayatımızı kolaylaştıran birçok icatlar da ortaya konulmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi hayatımızı kolaylaştıran icatlardan biri değildir?

A) Telefon
B) Hızlı trenler
C) Kimyasal silahlar
D) Buzdolabı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 145 Cevabı,

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin gelecekte sağlayacağı faydalardan değildir?

A) Günlük hayat kolaylaşttırması
B) İnsan yaşamını sınırlandırması
C) Bilginin saklanmasını ve yayılmasını kolaylaşttır- ması
D) Üretimde verimliliği arttırması

4) I- Toplum içerisinde yaşarken devletin yaptırım gücünü görmesi
II- Yaşamak için üretim yapma ve paylaşmayı öğrenmesi
III- Türk Tarihi ile ilgili çalışmalarla milli bilincin uyanması
Sosyal bilimlerdeki çalışmaların toplum hayattını etkilediğini söyleyen bir kişi yukarıdaki açıklamalardan hangisini kanıt gösterebilir?

A) Yalnız I B) II ve II C) II-III D) D) I-II ve III

5) Kemal: Ben üniversitede doktora öğrencisiyim. Danışmanımın verdiği bir araşttırma konusu için konuyla ilgili kitap, dergi, arşiv belgeleri, gazeteler konusunda bir araşttırma yapttım.
Bilimsel araşttırma yapan Kemal’in bu sözleri dikkate alındığında hangi araşttırmada basamağında olduğu söylenebilir?

A) Varsayım
B) Araşttırma konusu
C) Veri toplama
D) Metin haline getirme

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

1) Prof. Dr. Lan Hodder, yeni bilimsel teknikler aracılığıyla Çatalhöyük’teki beslenme ve sosyal ilişkilere dair bulgular elde ettiklerini anlatarak şunları söyledi: “Kullandığımız modern bilimsel tekniklerle erkek ve kadınların çok benzer şeyler yediğini, benzer işlerde çalışttığını, hem erkeğe hem de kadına aynı sosyal statünün verildiğini gördük. Ayrıca evlerin içerisi rin alttına gömülen insanların biyolojik olarak birbirleriyle akraba ve aynı aileden olmadığını tespit ettik.” “Sanat, evin içerisinde uygulanıyor. Çatalhöyük’te bütün evlerde duvar resimlerinin olduğunu görüyoruz. Çatalhöyük’ün önemli olmasının bir başka sebebi de tüm duvar resimleridir.

Yukarda verilen bilimsel araşttırmada elde edilen sonuçlar, hangi sosyal bilim dallarının çalışma alanlarıyla ilişkilidir?

Cevap:

2) Yazdığınız kitabın korsan olarak çoğalttılıp sattıldığını farkettiniz. Hukuki yollardan hakkınızı aramak için nasıl bir yol takip etmeniz gerekir?

Cevap:

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın