6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 136-137-138-139 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Araştırma Yapıyorum Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 136, 137, 138, 139

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 136 Cevabı,

ARAŞTIRMA YAPIYORUM

1-İlgi ve yeteneğe göre konuyu belirlemek

Sosyal Bilgiler dersi öğretmenimiz sınıfta gruplar oluşturdu ve araştıracağımız konuyu belirlememizi istedi. Biz de beyin fırtınası yaparak birkaç tane konu belirledik. Konumuzu belirlerken ilgi duyduğumuz, merak ettiğimiz alanlardan olmasına dikkat ettik. Grup arkadaşlarımızla tartışarak “ülkemizdeki tarıma elverişli topraklarının azalmasında erozyonun etkisi” konusunu seçtik.

Arkadaşlarınızla beyin fırtınası yaparak ilgi ve isteklerinize göre bir konu belirleyiniz.

Cevap :

2-Problemin ortaya konması

Araştırma konusuyla ilgili olarak çözülmek istenen problemi ortaya koymaktır. Konumuzu belirledikten sonra konumuzla ilgili düşünmeye başladık. “Türkiye’deki tarım alanlarının azalmasında erozyonun etkileri nelerdir?” sorusuyla problemi ortaya koyduk.

Belirlediğiniz konuyla ilgili problemi yazınız.

Cevap :

3- Sürenin belirlenmesi

Planlanan araştırmanın aşamalarının hangi tarihler arasında tamamlanacağı belirlenir. Bu çalışmamızın iki haftalık sürede tamamlanacağı belirlenmiştir.

Siz de çalışmanızın süresini belirleyiniz.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 137 Cevabı,

4- Konuyla ilgili kaynak taraması yapmak ve mevcut bilgi birikimini derlemek

Öğretmenimiz, konumuzla ilgili araştırmayı nasıl ve nerelerde yapabileceğimizi anlattı. Önümüzdeki derse araştırmamızı tamamlayarak gelmemizi istedi. Çok sevinmiştim. Çünkü kütüphaneye gidecektim. Arkadaşlarımla bir araya gelerek konumuzla ilgili kaynak taraması yaptık. Kaynakları yazılı, sözlü ve görsel kaynaklar olarak ayırdık. Araştırmamıza önce kütüphaneden başlamaya karar verdik.

Yaren ve arkadaşları gibi belirlediğiniz konu hakkında araştırma yapınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 138 Cevabı,

Erozyon Nedir?

Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına denir. Reşat İzbırak, Coğrafya Terimleri Sözcüğü, (İstanbul: MEB Yayınları, 1992)

Araştırmanızda hangi kaynakları kullandığınızı yazınız.

Cevap :

5- Rapor oluşturmak

Farklı kaynaklardan toplayıp bilgi fişlerine aktardığımız notlarımızı çalışmamızın konusu ve amacı doğrultusunda sınıflandırdık. Raporumuzun başlığını belirledik. Raporumuzun giriş, gelişme ve sonuç kısmında hangi bilgilere yer vereceğimizi belirledik. Sonrasında ise yaptığımız bu plana uygun olarak bir metin oluşturduk. Bu metni oluştururken farklı kaynaklardan çeşitli bilgiler kullandık. Bu bilgilerin bazılarını kaynaklarda bulundukları haliyle olduğu gibi aktardık bazılarını ise özetleyerek kendi cümlelerimizle yeniden yazdık. Son olarak topladığımız bilgileri metinlere dönüştürdük. Metnimizi yazarken kullandığımız bilgileri kimden, hangi kaynaktan edindiğimizi sayfa numaraları ile birlikte dipnot olarak gösterdik. Metnimizin en son kısmında yer verdiğimiz bütün kaynakları sıraladık.

Siz de çalışmanızın sonucunda raporunuzu oluşturunuz.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 139 Cevabı,

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Yapılan çalışmaların, bilimsel araştırma basamaklarından hangisiyle ilgili olduğunu yazınız?

Türkiye’de yetişen tarım ürünleriyle ilgili araştırma yapmanızı istiyorum.

Bilimsel Araştırma Basamağı :

Araştımamızı tamamlamak için üç haftalık bir süre belirledik.

Bilimsel Araştırma Basamağı :

Türkiye’de kıyı kesimlerle iç kesimlerde yetişen tarım ürünleri neden farklılık göstermektedir?

Bilimsel Araştırma Basamağı :

Tarım ürünleriyle ilgili yeni veriler toplamalıyız.

Bilimsel Araştırma Basamağı :

Araştırmamız için kütüphanedeki kitaplardan ve Genel Ağ’dan faydalanalım.

Bilimsel Araştırma Basamağı :

Artık araştırmamızın sonuna geldik. Edindiğimiz bilgileri metin hâline dönüştürdük.

Bilimsel Araştırma Basamağı :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın