6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 118-119 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 118, 119

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 118 Cevabı,

DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( ) 1. Türkiye 360-420 kuzey paralelleri ile 260-450 doğu meridyenleri arasındadır.
( ) 2. Kutup ikliminde yaşayan insanlar evlerini ahşaptan yapmışlardır.
( ) 3. Ülkemizde yer üstü kaynakları eşit bir şekilde dağılmıştır.
( ) 4. Ülkemizin dağlarını, platolarını, ovalarını göstermek için Türkiye fiziki haritasından faydalanırız.
( ) 5. Türkiye’nin nüfus dağılışı, yer altı ve yer üstü kaynakları beşeri coğrafya ile ilişkilidir.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

(Hakkâri, mutlak, göreceli, Akdeniz , burun, okyanus)

1) Yaşadığımız yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirlenmesine………………..konum denir.
2) ……………………………karaların su kütlelerine doğru uzanmış bölümüdür.
3) Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine……………………………denir.
4) ……………………………ikliminin bitki örtüsü makidir.
5) ……………………………ve çevresinde yüksek ve engebeli alanların fazla olması yerleşmeyi olumsuz etkilemiştir.

C Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Ayla, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip ettiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.
Verilen bilgilere göre Ayla’nın gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?

A) Ekvatoral iklim
B) Kutup iklimi
C) Akdeniz iklimi
D) Muson iklimi

Yukarıdaki Türkiye Fiziki Haritasından faydalanarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamayız?

A) Trakya’nın yükseltisi azdır.
B) İç kesimler kıyılara göre daha çok nüfusludur.
C) Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
D) Doğu Anadolu’da yol yapımı daha masraflıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 119 Cevabı,

Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre yerinin belirmesine mutlak konum denir. Bu açıklamalara göre;
I- Uluslararası ulaşım yolları üzerinde olması
II- Kuzey yarım kürede olması
III- Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması
Özelliklerinden hangileri mutlak konumuyla ilgilidir?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I-II ve III

Haritadaki noktalardan hangisinden kuzeydoğuya doğru gidilirse İstanbul’a ulaşılır?

A) I B) II C) III D) IV

Türkiye haritasında numaralandırılmış yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I Türkiye’nin verimli arazilerindendir.f
B) II Türkiye’nin en az nüfuslu yeridir.
C) III Yeryüzü şekli körfezdir.
D) IV En önemli yer alti kaynağı taş kömürüdür.

Aşağıda verilen koordinat sistemi üzerinde Türkiye’nin topraklarının bulunduğu kareleri işaretleyiniz. 

Cevap: Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın