6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 106-107-108-109-110-111 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Soruları ve Cevapları Sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 106 Cevabı,

ÜLKEMİN ZENGİNLİKLERİ HARİTADA

İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, beşerî coğrafya denir. Beşerî coğrafya; tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler. Ülkemizin yeryüzü şekilleri, iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir. Bu zenginlik, farklı yerlerde farklı özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar, başka bir ilde yaşayan arkadaşınızın cevaplarından farklı olacaktır.

Yaşadığınız ildeki nüfus miktarı, ilçelere göre eşit bir dağılım göstermiş midir? Nüfusu fazla olan ilçeleri sınıfınızdaki il haritasında gösteriniz.

Cevap :

Yaşadığınız ilin özelliklerini ait olduğu görsellerin altındaki boşluğa yazınız.

Bnu yaşadığınız şehre göre yapmanız gerekmektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 107 Cevabı,

Türkiye’deki illerin nüfus dağılımını gösteren haritayı ve etkinliği inceleyiniz. Haritadan bir il seçerek nüfus miktarını örnekte olduğu gibi değerlendiriniz.

İstanbul

Doğal Etkenler :Geniş düzlük araziler

Beşerî Etkenler : gelişmiş sanayi ve hizmet alanı

Nüfusu fazla olan bir ilimizdir.

Aşağıdaki soruları Türkiye Nüfus Haritasından faydalanarak cevaplarını yazınız.

Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerimize örnekler veriniz.

Cevap:

Nüfusu 300 binden az olan illerimize örnekler veriniz.

Cevap:

Nüfusu en fazla olan ilimiz hangisidir? Sebepleri neler olabilir?

Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 108 Cevabı,

Aşağıdaki ekonomik tesisleri kurma ve işletme imkânı size verilmiş olsaydı yukarıdaki haritada verilen bilgileri dikkate alarak tesisinizi hangi ilimizde kurardınız? Tartışınız. Aşağıdaki harita üzerine yazarak gösteriniz.

Ham maddesine yakın yerlere kurmak istedim. Ulaşım kolaylığı olacak yerler tercih edilirdi.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 109 Cevabı,

Haritayı inceleyiniz. Metin kutularında özellikleri verilen madenlerin isimlerini yazınız.

Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıtı gibi çok geniş kullanım alanları vardır. Türkiye’de çıkarılan yer altı kaynaklarından biridir. Alüminyum yapımında kullanılır. Antalya ve Konya çevresinde yoğun olarak çıkartılmaktadır.

Cevap:

Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartilır. Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.

Cevap:

Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır.

Cevap:

Türkiye’de en çok bulunan ma- denlerimizdendir. Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş’tir. Termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da kullanılır.

Cevap:

Anadolu’nun güneydoğusunda çı- kartilan bu enerji kaynağı, ihtiyacımızı karşılayamamaktadır. Motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır.

Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 111 Cevabı,

Aşağıdaki Türkiye fiziki haritasını inceleyiniz. Boş bırakılan kutuları bu yerlerin fiziki, coğrafi ve beşerî özelliklerine göre örneklere uygun olarak doldurunuz.

Çatalca ve Kocaeli Platosu :

Erzurum ve Çevresi :

Çukurova :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın