6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Sayfa 100-101-102-103-104-105 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Ülkemin Güzellikleri Haritada Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 100 Cevabı,

ÜLKEMİN GÜZELLİKLERİ HARİTADA

Yaşadığınız ildeki yeryüzü şekillerine örnekler veriniz.

Cevap :

Aşağıda yeryüzü şekilleriyle ilgili görseller ve tanımlar verilmiştir. Boşluklara aşağıda verilen yeryüzü şekillerinin adlarını yazınız

(körfez, ada, ova, dağ, burun, delta ovası, yarımada, göl, plato, akarsu)

Cevap :

Dört tarafi sularla çevrili olan kara parçasıdır. 
Çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şeklidir.
Karaların su kütlelerine uzanmış bölümüdür. 
Karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesidir. 
Çevresine göre yüksekte kalmış ve akarsular tarafindan derin olarak yarılmış geniş düzlüklerdir. 
Akarsuların denize döküldükleri yerlerde, taşıdıkları alüvyonların biriktirmesi sonucunda oluşan şekillerdir. 
Deniz sularının karaların içine doğru sokulduğu bölümdür. 
Doğal bir yatak içinde akan su  kütleleridir. 
Üç tarafi sularla çevrili kara parçasıdır. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 101 Cevabı,

Türkiye’nin yükselti ortalaması Asya ve Avrupa kıtasından daha düşük olsaydı yaşantımızda nasıl değişiklikler olurdu? Yazınız.

Cevap :

Ülkemizin kuzeydoğusunun “Türkiye’nin çatısı” olarak isimlendirilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 102 Cevabı,

Türkiye’de farklı iklim özelliklerinin görülmesi ile yeryüzü şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.

Cevap :

Türkiye’de dağlar kuzeyden güneye doğru uzansaydı yaşadığınız yerin ikliminde nasıl değişiklikler olurdu? Yazınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 103 Cevabı,

Tabloda verilen illerin haritadaki konumundan faydalanarak örnekte olduğu gibi iklim ve bitki örtüsünü yazınız. Son satıra yaşadığınız ilin iklim ve bitki örtüsünü yazınız.

Kırşehir

 • İklim:
 • Bitki Örtüsü:

Kastamonu

 • İklim:
 • Bitki Örtüsü:

İzmir

 • İklim:
 • Bitki Örtüsü:

Antalya

 • İklim:
 • Bitki Örtüsü:

Batman

 • İklim:
 • Bitki Örtüsü:

Kars

 • İklim:
 • Bitki Örtüsü:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 104 Cevabı,

Türkiye fiziki haritasını inceleyerek aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1) Türkiye’nin iç kesimlerine kolayca girebilen bulutların içini boyayınız.

Cevap:

2) Yükseltisi en az olan illerimizden 5 tanesini yazınız.

Cevap:

3) Yaşadığınız şehre yakın olan yeryüzü şekillerinin isimlerini yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 105 Cevabı,

Haritayı inceleyerek aşağıdaki yeryüzü şekillerine örnek veriniz.

 • Ova: Altınbaşak Ovası
 • Delta Ovası:
 • Körfez:
 • Ada:
 • Yarımada:
 • Plata: Taşeli Platosu
 • Burun:
 • Dağ:
 • Göl:
 • Akarsu:

2) Haritadaki en büyük yarımadanın adını yazınız.

Cevap:

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın