6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Kadın ve Toplum Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Kadın ve Toplum Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 210 Cevabı,

KADIN VE TOPLUM

Eski Türklerde kadına büyük değer verilirdi. Devlet yönetiminde hakanın yanında eşi olan hatun da etkili idi. Öyle ki emirnameler “Hakan ile hatun emrediyor ki…” diye başlardı. Hakan ile hatun yabancı ülkelerin temsilcilerini beraber kabul ederdi. Hatun çeşitli törenlerde, siyasi meclislerde hakanın yanında bulunurdu. Hatun gerektiğinde “Türkan” unvanı ile devleti idare ederdi. Ordu-millet anlayışına sahip Türklerde kadın savaş zamanında asker olarak da görev alırdı.

Türkler Müslüman olduktan sonra da hatunlar önemli bir konumdaydı. İlk Müslüman Türk devletlerinde hatunların özel askerî birliklerinin olması bu durumu kanıtlar. Kadınların siyasi ve sosyal hayattaki önemli rolleri Anadolu’da da sürmüştür. Türkiye Selçukluları ve Danişmendlilerde devlet yönetiminde kadınlar önemli rol oynamıştı. Osmanlı sarayında olduğu gibi sultanların yaşı küçük olduğu zaman yönetimde anneleri etkili olmuştu. Anadolu Selçuklularında I. Kılıçarslan’ın hanımı Ayşe Hatun, II. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe Hatun toplumda sözü geçen kadınlardandı. Kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan “Bacıyan-ı Rum” teşkilatını yani “Anadolu Kadınlar Birliğini “kurmuştu.

Toplumumuzda bazı durumlarda kadınlar için söylenen “Osmanlı kadını” ifadesi hangi anlamda kullanılır?

Cevap :

Verilen bilgilere göre Selçuklu ya da Osmanlı Dönemi kadınlarının topluma katkı sundukları alanları işaretleyiniz.

Bütün alanlarda katkıları bulunmaktadır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 211 Cevabı,

Erzurum’da dünyaya gelen Kara Fatma (Fatma Seher Erden) Balkan Savaşı’na ve I. Dünya Savaşı’na katılmıştır. Kocası da Sarıkamış Harekâtı’nda şehit düşmüştür. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yılmamış, mücadeleye devam etmiştir. İzmit dolaylarında Yunanlılara karşı savaşmış, Bursa’nın kurtuluşunda görev almıştır. Üsteğmenliğe terfi ettikten sonra kendisine verilen maaşı Kızılaya bağışlayarak şöyle demiştir: “Bütün emel ve arzum yapmış olduğum hizmetten hiçbir menfaat beklemememdir. Verilen maaşımı Kızılaya terk etmekle son vatani vazifemi yaptım.”

Kara Fatma’nın yukarıda verilen sözleri onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 212 Cevabı,

Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde kadınlara siyasi hakların verildiği tarihleri dikkate aldığınızda Türkiye’de kadınlara verilen siyasi haklar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 213 Cevabı,

Yörük Kadını Askerimizi Kurban Keserek Uğurladı

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için Hatay’da bekleyen Mehmetçik, yörük çadırından gelen annenin ziyaretiyle moral buldu. Hatay’daki Yörük çadırında yaşayan bir kadın askerlerimizi ziyaret etti. Gece Türk tanklarının sesini duyduğunu ve uyuyamadığını belirten Yörük kadın, “Ayağına taş değmesin.” diyerek Mehmetçik’e dua etti. Askerleri ziyaret eden kadın Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere olan Türk askerlerini kurban keserek uğurladı.

İşçilikten İhracat Yapan Firmanın Patronluğuna

Kastamonu’da 21 yıl fabrikada çalışan kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek aldı. Kurduğu tekstil atölyesinde 83 kişiye istihdam sağlayıp İtalya ve İspanya’ya ihracat yapıyor. Kadın girişimci kendisi ile yapılan röportajda şunları söyledi: “Kadınlarımız biraz çekingen duruyor. Kendilerine güvendikten sonra daha başarılı olacaklardır. Çok büyük cevherlerimiz var. Anadolu kadını çok özverili, istekli. İstiyorum ki kadınlarımız çekinmesin. Güçlüyüz, çok güçlüyüz.

Okuduğunuz Genel Ağ haberine göre kadınların başarılı olabilmesi için neler gereklidir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 214 Cevabı,

Aşağıda verilen bilgileri doğru ve yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız.

Cevap :

Eski Türklerde kadın savaş zamanında asker olarak görev yapardı. ()
Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifâsı kadınların hayır hizmetlerine önem verdiğini gösterir. ()
Şerife Bacı I. Dünya Savaşı sırasında önemli kahramanlıklar göstermiştir. ()
Türk kadınları 1923 yılında seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. ()
Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik zarar veren davranışlar cinsiyet ayrımcılığı olarak tanımlanır. ()
Pozitif ayrımcılık toplum içinde yeri, konumu daha zayıf olanı koruma ya da kollamaktır. ()
Alo 183 aile, çocuk, engelli ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme hizmeti veren bir hatır. ()

Aşağıda verilen haberin cinsiyet ayrımcılığı, pozitif ayrımcılık ya da kadına karşı şiddet konularından hangisi ile ilişkili olduğunu altına yazınız.

Bakanlıktan Kadın Çiftçilere…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı kadın çiftçilerin bilgi ve teknik düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda proje sahibinin kadın çiftçi olması veya kadın çiftçinin tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik üyeliği durumlarında ilave puan verildiğini söyledi.

Cevap :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın