6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları İslamiyet’in Doğuşu ve Değişim Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52 Cevabı,

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE DEĞİŞİM

Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Bu dönemde Mısır, Suriye, Anadolu ve Doğu Avrupa’da Doğu Roma İmparatorluğu, İran’da Sasani İmparatorluğu, Türklerin çoğunlukla yaşadığı Orta Asya’da Kök Türk Devleti bulunuyordu. Arap Yarımadası’nda ise birliği sağlayan güçlü bir devlet yoktu. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda Cahiliye Dönemi diye adlandırılan bir dönem yaşanıyordu. Arap toplumunun İslamiyet öncesi bu dönemine Cahiliye Dönemi denmesinde o bölgede yaşayan insanların medeni açıdan geri kalmaları, toplumsal ahlak anlayışının çökmüş olması etkili olmuştu. Habeşistan’a göç eden Müslümanlar adına Habeş Kralı Necaşi ile konuşan Hz. Cafer’in şu sözleri Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası hakkında önemli bilgiler içerir.

Dinî inançlarınızın günlük yaşantınıza etkileri nelerdir? Örnekler veriniz.

Cevap :

Hz. Cafer’in bu sözlerini dikkate aldığınızda İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın sosyal durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 53 Cevabı,

1) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda yaşasaydınız hangi sorunlarla karşılaşırdınız? Yazınız.

Cevap :

2) İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda toplumsal birliğin sağlanamamasının nedenleri nelerdir? Yazınız.

Cevap :

3) İslamiyet öncesinde Mekke’nin gelişmesinde hangi unsurlar etkili olmuştur? Yazınız.

Cevap :

Hz. Muhammed’in genç yaşta böyle bir topluluk içinde yer alması onun hangi kişilik özelliğini gösterir? Yazınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 54 Cevabı,

Hz. Muhammed, Cahiliye Dönemi’nde “Muhammed’ül Emin” olarak tanınmıştır. Ona “Emin” unvanının verilmesinin nedenleri neler olabilir? Yazınız.

Cevap :

Hz. Muhammed’e inen ilk ayetin “oku” diye başlaması İslam dininin hangi özelliğini gösterir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 55 Cevabı,

Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

ᡦᡦ Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır.
ᡦᡦ Medine’nin savunması birlikte yapılacaktır.
ᡦᡦ Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır.
ᡦᡦ Müslümanlar ve Yahudiler, kendileri dışında bir topluluk ile yaşanacak anlaşmazlıkta birbirlerinin yanında yer alacaktır..
ᡦᡦ Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Hz. Muhammed hakem olarak kabul edilecektir.

1) Bu sözleşmenin amaçları neler olabilir?

Cevap :

2) Sözleşmeyi insan hakları açısından değerlendiriniz.

Cevap :

3) Yaşanabilecek sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in hakem olarak seçilmesi onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olabilir?

Cevap :

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra gerçekleştirdiği ilk faaliyetlerden biri Mescidi Nebevî’nin inşasıdır. Hz. Muhammed’in de yapımında çalıştığı mescit, ensar ve muhacirlerin kaynaşması için iyi bir fırsat oldu. Mescidin yanına öğrencilerin kalması ve eğitim görmeleri için odalar (suffe) yapıldı. Mescidin bazı odaları da yoksul muhacirler için ayrıldı.

Bu bilgilere göre Mescidi Nebevi’nin yapılış amaçları nelerdir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56 Cevabı,

Esirlerin okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları Hz. Muhammed’in neye önem verdiğini gösterir? Tartışınız.

Cevap :

Hz. Muhammed Mekke’yi fethettikten sonra şehirde genel af ilan etmiştir. Bu durumun sonuçları neler olabilir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 57 Cevabı,

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin verilen bölümünde insanlığa verdiği mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası yaşantısıyla karşılaştırarak yazınız.

Cevap :

Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar” diye seslenmesi, Veda Hutbesi’nin hangi özelliklerini gösterir? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 58 Cevabı,

Aşağıdaki ifadelerin hangi halife dönemine ait olduğunu örnekteki gibi uygun kutucuklara yazınız.

Hz. Ebubekir Dönemi : 7 1 6
Hz. Ömer Dönemi : 2 ve 8
Hz. Osman Dönemi : 5 ve 9
Hz. Ali Dönemi : 3 ve 4

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın