6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Meb Yayınları Hayatın İçinde Demokrasi Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Hayatın İçinde Demokrasi Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 200 Cevabı,

HAYATIN İÇİNDE DEMOKRASİ

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bir gazeteciyle yaptığı röportajda çocukluğuna ilişkin bir hatırasını şöyle anlatmıştır: “…ilk hatırladığım şey okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bundan dolayı annemle babam arasında aşırı bir mücadele vardı. Annem ilahilerle okula başlamamı ve mahalle okuluna gitmemi istiyordu. Gümrük Dairesinde memur olan babam yeni açılan Şemsi Efendi Okuluna devam etmem ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı.”

İnsanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran unsurlar neler olabilir?

Cevap :

Sizin de aile üyelerinizle ya da sınıf arkadaşlarınızla zaman zaman farklı düşündüğünüz konular oluyor mu? Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Tartışınız.

Cevap :

1) Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine yaklaşımları nasıl olmalıdır? Tartışınız.

Cevap :

2) Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma nasıl bir zenginlik katar? Tartışınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 201 Cevabı,

Aşağıdaki görsellerdeki olumlu davranışlar nelerdir? Demokratik toplum anlayışı ile nasıl ilişkilendirilebilir? Yazınız.

Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 202 Cevabı,

Aşağıda verilen boşluklara toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini içeren sözcük ya da cümleler yazınız.

Cevap :

  1. Eşitlik
  2. İnsanlar kurallara uymalıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 205 Cevabı,

15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarını aşağıda verilen boşluğa yazınız.

Aşağıdaki tabloda demokrasiye ilişkin görüşler verilmiştir. Bu görüşlere katılıp katılmamanızın nedenini tabloya yazınız.

Toplumsal hayatımızda düşüncelerimizi özgürce savunabilmemiz için demokratik yönetime ihtiyaç yoktur.

Cevap:

İnsanların haklarını savunabilmeleri için adalet anlayışının da gelişmiş olması gereklidir.

Cevap:

Toplumsal hayatımızda haklarımızı savunabilmemiz için demokrasi önemlidir.

Cevap:

Demokrasinin en güzel yanlarından biri insanlar arasında fark gözetmeksizin bütün vatandaşların oyunun eşit olmasıdır.

Cevap:

Aşağıda verilen görselin size düşündürdüklerini yazınız.

Cevap :

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın