5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık 7. Ünite Küresel Bağlantılar Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 7. Ünite Küresel Bağlantılar Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 196 Cevabı,

Ünite Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (…..) Ülkeler üretim yaparak kendi ihtiyaçlarının hepsini karşılamaktadır.
2. (…..) Ülkemizin, ulaşım yolları üzerinde bulunması diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimizin
gelişmesini sağlamıştır.
3. (….) Bir toplumun geliştirdiği ürünleri diğer toplumlar kullanamaz.
4. (….) Uçak, gemi ve tren sayesinde iletişim faaliyetleri daha kolay yapılmaktadır.
5. (…..) Turizm faaliyetleri, farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasını sağlar.
6. (…..) Ülkemize gelen turistlere ön yargıyla yaklaşmalıyız.
7. (….) Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir.
8. (….) Bizden sonra gelecek nesillerin ortak mirastan yararlanmasını engellemeliyiz.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

ulaşım etkileşim telefon bacasız sanayi düşünce ortak miras sanat Victoria Şelalesi

1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın…………………..mirasına örnektir.
2……………………………insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar…………………….ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4………………………..teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5. Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için…..olarak da adlandırılır.
6. Turizm faaliyetleri, kültürler arası………………………..artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne adı verilir.
8. Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri………………………..mirasına örnektir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 197 Cevabı,

C. Aşağıda verilen ortak miras ögelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 198 Cevabı,

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerle aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmamıştır?

A) İnsanlar üreticilerle daha kolay bağlantı kurdu.
B) Ticari hayat canlandı.
C) Ülke ekonomileri yavaşladı.
D) Satıcılar ürünlerini daha kolay tanıtma imkânı buldu.

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yurt dışından gelen turistlere karşı gösterilmesi gereken davranışlardan olamaz?

A) Güler yüzlü davranmak
B) Misafirperver olmak
C) Bilmedikleri konularda yardımcı olmak
D) Kültürümüzü öğrenmelerine engel olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin bir ülkeye kazandırdıkları arasında yer almaz?

A) Ülkeler arası ilişkilerini zayıflatır.
B) Kültürel etkileşimini artırır.
C) Ülkenin doğal ve tarihî güzelliklerinin tanınmasını sağlar.
D) Ülkenin ekonomisine katkı sağlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat mirası arasında yer alır?

A) Suç ve Ceza romanı
B) Aspendos Antik tiyatrosu
C) Telefon
D) Yunus Emre’nin insan sevgisi

5. Ortak mirasla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ortak mirası korumak sadece bulunduğu ülkedeki insanların görevidir.
B) Tek bir millete değil bütün insanlığa aittir.
C) Bütün insanlar ortak mirastan yararlanma hakkına sahiptir.
D) Ortak mirasın oluşmasında çok sayıda insanın katkısı olmuştur.

6. Aşağıda iletişim ve ulaşım teknolojisi alanında geliştirilen araçlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişim-Televizyon
B) Ulaşım-Tren
C) İletişim-Genel Ağ
D) Ulaşım-Gazete

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?

Cevap:

2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Cevap:

3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?

Cevap:

4. Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?

Cevap:

Sponsorlu Bağlantılar

1 thought on “5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık 7. Ünite Küresel Bağlantılar Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Bir cevap yazın