3. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 32-33-34 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

3. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 1. Ünite Gezegenimizi Tanıyalım Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 32, 33, 34

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 32 Cevabı,

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altta verilen noktalı yerlere yazınız.

1. ( ) Bir yerden havalanan uçak, hep aynı yöne doğru uçarsa havalandığı yere geri döner.
2. ( Y ) Dünya’mızın şekli kareye benzer.
3. ( D ) Eski dönemlerde yaşamış bazı insanlar Dünya’nın bir öküzün boynuzunda durduğuna inanırlardı.
4. (  ) Hava katmanı, Dünya’yı çepeçevre sarar.
5. ( Y ) Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı karalarla kaplıdır.
6. ( Y ) Karada yaşayan canlıların suya ihtiyacı yoktur.
7. ( D ) Hava katmanının etkilerini günlük yaşamda hissederiz.
8. ( D ) Dünya’mızın yüzeyinde karalar ve sular yer alır.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 33 Cevabı,

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi “Dünya’nın şekli küreye benzer.” düşüncesinin bir kanıtı olamaz?

A) Dünya yüzeyinin dörtte üçünün sularla kaplı olması
B) Güneş’in batarken yavaş yavaş gözden kaybolması
C) Deniz kenarında duran bir kişinin uzaktaki geminin önce direklerinin ucunu, ardından geminin tamamını görmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’daki su katmanını oluşturmaz?

A) Okyanuslar B) Göller C) Dağlar

3. Dünya’nın en ağır ve en sıcak katmanının adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ağır küre
B) Ateş küre
C) Su küre

4. Dünya’mızın etrafını saran katmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su katmanı
B) Hava katmanı
C) Kara katmanı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 34 Cevabı,

5. Dünya’mızın şekli, aşağıda resimleri verilen varlıklardan hangisine benzer?
A) Telefon
B) Top
C) Kalem

6. Dünya’mızı oluşturan su katmanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya’mızın yaklaşık dörtte üçünü oluşturur.
B) Okyanuslar, dereler ve göllerden meydana gelir.
C) Göremeyiz ama etkilerini hissedebiliriz.

7. Yapısında magma adı verilen sıcak ve akışkan bir madde olan katmanın adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ağır küre B) Ateş küre C) Hava küre

8. Dünya’mızın taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşan katmanının adı nedir?

A) Kara katmanı
B) Hava katmanı
C) Su katmanı

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın