4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar

4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56-57 Cevabı

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını bulup işaretleyiniz.

1. İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Peygamberlere inanmak
B. Namaz kılmak
C. Kitaplara inanmak
D. Meleklere inanmak

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir?

A. Hz. Nuh (a.s.) B. Hz. İbrahim (a.s.) C. Hz. Âdem (a.s.) D. Hz. Musa (a.s.)

3. Aşağıda seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Ahiret; iyiliklerin mükâfatının, kötülüklerin de cezasının verileceği yerdir.
B. Ahirette insan dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.
C. Ahiret yeniden dirilmeyle başlayacak ebedî hayattır.
D. Ahiret hayatı geçici bir yerdir.

4. Hangi seçenekte Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir?

A. Fâtiha-Bakara B. İhlâs-Mâide C. Kevser-Bakara D. Fâtiha-Nâs

5. Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlere ne ad verilir?

A. Ayet B. Sure C. Cüz D. Vahiy

1. Günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce emredilen İslam’ın temel şartlarından biri. ( NAMAZ)

2. Sureleri oluşturan Kur’an cümlelerine verilen ad. (AYET)

3. İslam’ın iman esaslarını kısa ve öz olarak içeren dua. (AMENTÜ)

4. Kur’an-ı Kerim’in son suresi (NAS)

5. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi (FATİHA)

6. Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere bildirdiği dinin ortak adı. (İSLAM)

  • Namaz
  • Fâtiha
  • Ayet
  • Bakara
  • İslam
  • Âmentü
  • Nâs

C. Noktalı yerlere, aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

30 ilahi kitap melek peygamber 114 Kur’an-ı Kerim

1…………..PEYGAMBER……………………….Allah’ın (c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişidir.
2. İlahi emir, öğütlerin ve ahlaki ilkelerin yer aldığı kitaplara …....İLAHİ KİTAP…………………….. denir.
3. Kur’an-ı Kerim’de …..30………..cüz……...114.……………..sure vardır.
4. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahi kitap……Kur’an-ı Kerim….……………dir.
5. Yüce Allah (c.c.) tarafından nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıklara ….MELEK……….denir.

Ç. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Y ) 1. Melekler topraktan yaratılmış varlıklardır.
D ) 2. Âmentü duası İslam’ın iman esaslarını açıklar.
Y ) 3. Dünya hayatı sona erdikten sonra başlayacak olan hayata âlem denir.
D ) 4. İslam’ın beş temel şartından biri de hacca gitmektir.

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. İslam’ın şartları nelerdir? Sıralayınız.

1. Kelime-i Şehadet getirmek
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekat vermek
5. Hacca gitmek

2. Meleklerin özellikleri nelerdir? Yazınız.

Melekler gözle görülmezler. …
Meleklerin yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
Meleklerin erkeklik ve dişilik gibi cinsiyet özelliği yoktur.
Melekler farklı şekillere bürünebilme özelliği olan varlıklardır.
Melekler irade sahibi değildirler.

3. Evrendeki düzen ve ölçünün kaderle ilişkisini açıklayınız.

Evrende her şey belli bir düzen içinde kusursuz bir şekilde işlemektedir. Bu ölçülü düzen içinde her şeyin kusursuz olması bir yaratıcının olduğunu ortaya koyar.Allah evreni ve evrendeki düzeni insanı imtihan etmek ve bunun sonucunda onu mükafatlandırmak için yaratmıştır. Evren düzenindeki ölçü gibi, insanın elinde olmayan bazı durumlar da kaderdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın