4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar

4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Bulmaca Çözelim

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda bulmacayı çözünüz.

1. Allah’ın (c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişi.

PEYGAMBER

2. Kur’an-ı Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bir bölümüne verilen ad.

CÜZ

3. Sureleri oluşturan Kur’an cümlelerine verilen ad.

Ayet veya Ayet-i Kerime

4. Günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce emredilen İslam’ın temel şartlarından biri.

NAMAZ

5. Ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevli melek.

AZRAİL

6. Yüce Allah (c.c.) tarafından nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıklar.

MELEK

7. İslam inancına göre öldükten sonra başlayacak olan ebedî hayat.

AHİRET

8. Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere bildirdiği dinin ortak adı.

İSLAM

9. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere ileten melek.

CEBRAİL

10. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerden oluşan her bir bölümü.

SURE

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın