Anayasa’mızın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine sınırlama getiren hükümlerinin içerikleri sizce neler olabilir? Tahmin ediniz.

Reklamlar

Anayasa’mızın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine sınırlama getiren hükümlerinin içerikleri sizce neler olabilir? Tahmin ediniz.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine sınırlama getiren hükümlerin içerikleri şöyledir:
Hakaret edici olmamalı, kişinin dokunulmazlığını engellememeli, başka insanların özgürlüğüne tecavüz etmemeli gibi çeşitli sınırlamalar olabilir.

Reklamlar


Bir cevap yazın